Aile ve Evlilik Psikolojisi Yüksek Lisans, toplumun temel yapı taşı olan ailenin daha sağlıklı, huzurlu ve mutlu olabilmesini sağlamak, aileyi oluşturan bireylerin problemlerini, ana kaynağına inerek, bilimsel, kültürel ve psikolojik yönleriyle araştıran ve bu problemleri ortadan kaldıracak donanıma sahip kişilerin yetiştirilmesini sağlamak amacını taşımaktadır. Çağdaş toplumda aile sistemini ve yapısını analiz edebilen, aile danışmanlığı alanında güncel bilgi ve becerilere sahip, aile danışmanlığında önem taşıyan temel ilkeleri esas alarak ailenin gereksinimlerini sistematik şekilde tanılayan ve gereksinimler doğrultusunda interdisipliner ekip yaklaşımı ile ailenin bütüncül bakımı ve izlemini sürdürebilen uzmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle etkili iletişim ve iş birliği ile çalışmalarını gerçekleştiren, girişimci ve sorun çözme becerileri gelişmiş aile danışmanlık profesyonellerinin yetiştirilmesi Aile ve Evlilik Psikolojisi Yüksek Lisans Programının temel amacını oluşturmaktadır.

Aile ve Evlilik Psikolojisi Yüksek Lisans’nı tamamlayanların aşağıdaki özellikleri kazanmış olmaları amaçlanır:

  1. Evlilik ve aile psikolojisi alanında bilimsel araştırmalar yürütebilme
  2. Bilimsel araştırma planlayıp uygulama ve yayımlama yeteneği kazanma,
  3. Çalışmalarında bilimsel yöntem ve bakış açısını ön planda tutmaya özen gösterebilme
  4. Evlilik ve aile psikolojisi kuramları çerçevesinde danışan sorunlarını kavramlaştırarak uygun psikolojik danışma becerilerini, müdahalelerini ve stratejilerini uygulayabilme.
  5. Evlilik ve aile psikolojisi uzmanlık alanlarına ilişkin bir anlayışa sahip olabilme
  6. Evlilik ve aile psikolojisi ait kuramlarına ve modellerine ilişkin kapsamlı bir anlayışa sahip olabilme
  7. Kendine özgü bir psikolojik danışma tarzı geliştirmeye isteklilik
  8. Evlilik ve aile psikolojik danışmanlığı alanındaki ulusal ve uluslararası yayınları izleyebilme
  9. Etik ilkeleri, meslektaşlarla ilişkileri öğrenme, uygulama.