Programda temel amaç olarak gelişen ve küreselleşen dünyada çağdaş bilimin temel kural ve ilkelerini teorik ve uygulamalı biçimde vermeyi amaçlamaktadır.

Bilişim ve teknoloji alanındaki gelişmeler sonucu yeniden biçimlenen iş yaşamında ve günlük yaşamda, bankaların ve finans kurumlarının etkinlik alanları sürekli genişlemekte, önemleri artmaktadır.

Bankacılık ve finans programında; matematik, istatistik, temel hukuk, banka hukuku, bilgisayar, muhasebe, para-banka-kredi, finansman, bilgisayarlı finans analizleri, yatırım proje değerleme, uluslararası finansman, risk yönetimi, finansal araçlar ve kurumlar gibi derslerde teorik eğitimin yanı sıra piyasa uygulamalarına dönük eğitimin  verilmesi hedeflenmektedir.