PROGRAMIN AMACI

Yazılı basında, haberin kaynağından basında pazarlanmasına kadar olan temel bilgi ve becerileri kazanmış nitelikli eleman yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmak amacıyla eğitim veren bir bölümdür.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

•  Çevresinde olup bitenlere ilgili ve dikkatli olması
•  Başkalarıyla iyi iletişim kurabilmesi ve girişken olması
•  Düşüncelerini söz ve yazı ile başkalarına aktarabilmesi
•  Okumaya ve incelemeye meraklı olması
•  Olayları doğru değerlendirebiliyor olması gerekir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Mezunlar, matbaacılık, basın işletmeciliği, basında pazarlama, Radyo-TV haber programcılığı ve yayımcılığı gibi konularda çalışmalar yaparlar.
Üniversitede  akademik  kariyer  yanında  Radyo-TV, Haber Programcılığı ve Yayımcılığı gibi konularda medyada çalışabilirler. Ayrıca kendilerine ait iş yeri de açabilirler. Kazanç durumu, çalışma koşulları ve deneyimle doğru orantılıdır.