Baskı Sanatları Bölümü, eksen aldığı ve üzerinde yapılandığı baskı resim alanında ihtiyaç duyulan sanatçı ve uzmanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Çağdaş sanata paralel bir anlayışla, bireyin yaratıcı potansiyelini kendi farklılığı ekseninde ortaya çıkarmaya odaklanan Baskı Sanatları Bölümü, bu doğrultuda sanatın doğasını, sanatsal kültürü, görsel düşünceyi ve bunların kavranmasını, özgürce yorumlanmasını gerekli kılacak eğitimi vermektedir. Buna uygun olarak da kendi alanında çağdaş ve etkin bir program sunarak, öğrencilerin düşünsel ve mesleki gerekler açısından yetişmesini sağlar.