Eğitim Süresi: 4 yıl (8 yarıyıl) 240 AKTS
Akademik ünvanı: BİLGİSAYAR BİLİMİ VE FİZİĞİ LİSANSÜSTÜ


Çalışma programı yapısı

Bu çalışma programı Bilgisayar Bilimleri, Fizik ve diğer öğretmenler ders vermektedir. Çalışma programı tarafından sunulan toplam 40 denekten 33 tanesi zorunlu, 7 tanesi seçmeli ve 12 denekten oluşan bir gruptan seçilmiştir. Çalışmaların ilk yılında tüm konular zorunludur. Tüm dersler bir dönem dersleridir. Her konu için bir sömestrde 75 saat aktif öğretim vardır. Her konu 6 AKTS olarak değerlendirilmektedir.


Çalışma programı hedefi

Çalışma programının temel hedefleri şunlardır:

  • Çağdaş toplumda Bilgisayar Bilimi ve Fizik alanındaki mesleklerin net bir şekilde algılanması ve tanımlanması için öğrencilerin eğitimi,
  • İlköğretimde öğretim için yeterlik ustalığı,


Çalışma programı amaçları

Çalışma programının amaçları şunlardır:

  • Bilgisayar Bilimleri ve Matematik alanlarında kaliteli genetik ve profesyonel eğitime sahip öğrenciler yetiştirmek
  • Bilgisayar Bilimleri ve Fizik alanlarında bilgi ve beceri kazandırmak ve edebilmek için
  • Öğretimde yaratıcılığı teşvik etmek ve öğrencilerle iletişim kurmak.


Mezun öğrencilerin yeterliliği

Çalışma programına hakim olarak öğrenciler, ilköğretim düzeyinde Bilgisayar Bilimleri ve Fizik alanındaki çalışma programlarının başarılı bir şekilde öğretilmesi için gerekli profesyonel, didaktik ve metodolojik yanı sıra öğretim ve psikolojik yeterlilikleri elde edeceklerdir. Tam öğretim, iyileştirme öğretimi, seçmeli öğretim ve müfredat dışı aktiviteler: Her türlü eğitim için nitelikli olacaklar.