Eğitim Süresi: 4 yıl (8 yarıyıl) 240 AKTS
Akademik ünvanı: BİLGİSAYAR BİLİMİ VE MATEMATİĞİ LİSANSÜSTÜ

Çalışma programı yapısı

Bu çalışma programı Bilgisayar Bilimi, Matematik, Fizik ve genel ve öğretmen eğitimi eğitiminde ders vermektedir. Çalışma programı tarafından sunulan toplam 40 denekten 33 tanesi zorunlu, 7 tanesi seçmeli ve 12 denekten oluşan bir gruptan seçilmiştir. Çalışmaların ilk yılında tüm konular zorunludur. Tüm dersler bir dönem dersleridir. Her konu için bir sömestrde 75 saat aktif öğretim vardır. Her konu 6 AKTS olarak değerlendirilmektedir.

Çalışma programı hedefi

Çalışma programının temel hedefleri şunlardır:

  • Çağdaş toplumda Bilgisayar Bilimleri ve Matematik alanlarındaki mesleklerin net bir şekilde algılanması ve tanımlanması için öğrencilerin eğitimi,
  • İlköğretimde öğretim için yeterlik ustalığı,

Çalışma programı amaçları

Çalışma programının amaçları şunlardır:

  • Bilgisayar Bilimleri ve Matematik alanlarındaki öğrencilere kaliteli genel ve profesyonel eğitim vermek,
  • Bilgisayar Bilimi ve Matematik alanlarında bilgi ve beceri kazandırmak ve kazandırmak,
  • Öğretimde yaratıcılığı teşvik etmek ve öğrencilerle iletişim kurmak.

Mezun öğrencilerin yeterliliği

Öğrenim programında uzmanlaşarak öğrenciler, ilköğretim düzeyinde Bilgisayar Bilimi ve Matematik alanlarındaki çalışma programlarının başarılı öğretimi için gerekli profesyonel, didaktik ve metodolojik yanı sıra öğretim ve psikolojik yeterlilikleri elde edecek. Tam öğretim, iyileştirme öğretimi, seçmeli öğretim ve müfredat dışı aktiviteler: Her türlü eğitim için nitelikli olacaklar.