Eğitim Süresi : 3 yıl (6 yarıyıl) 180 AKTS
Akademik ünvanı: BİLİM DOKTORU – ELEKTRİK VE BİLGİSAYAR BİLİMİ MÜHENDİSLİK

 

Çalışma Programı Yapısı

Bu çalışmalar sırasında, biri zorunlu, ikinci yarıyılda olmak üzere iki zorunlu ders ve 5 yarıyılın ilk üç yarıyılında 4 seçmeli ders gerekmektedir. Dördüncü yarıyılda, zorunlu seminer kağıdı, SCI Listesinden uygun dergilerde yayınlanmak üzere alınan sonuçların bir açıklamasıdır. Beşinci ve altıncı dönemler doktora tezinin yazılmasına tahsis edilir. Her sömestr içerisinde bir danışman ile bir seminer yazısı yazılması gerekmektedir. Yayın, yani en az bir tanesi SCI listesinin dergilerinde bulunan iki makalenin yayınlanması için kabul, bir doktora tez konusu için gerekli bir ön koşuldur.


Çalışma Programı Amacı

BT’de doktora çalışmalarının çalışma programı aşağıdaki amaçlara sahiptir:

  • Öğrencilerin BT ve bilgisayar alanında bilimsel ve uzman başarılarının geliştirilmesi ve uygulanması için eğitim ve yaratıcı çalışma için eğitim,
  • Seçilmiş alanda ileri eğitim için öğrencilerin yetiştirilmesi ve bağımsız bilimsel ve profesyonel çalışmalar,
  • BT alanındaki üniversite eğitimli personelinin, onların gelişmesi amacıyla oluşturulması,
  • Nüfusun nitelik yapısının iyileştirilmesi,
  • Sosyal ve hizmet kurumları, ekonomi ve diğer işlerde uzman ve kalifiye personele duyulan ihtiyacın karşılanması.


Çalışma Programı Amaçları

Çalışma programının amaçları şunlardır:

  • Donanım tasarımı, bilgisayar ağları ve paralel ve dağıtım sistemleri alanında bilgi ve becerileri benimsemek ve aktarmak, yüksek güvenilirlikli sistemler,
  • Bilim, teknik, sosyal ve diğer bilimler ve meslek dallarında bilgi teknolojilerinin uygulanması,
  • Pratik kullanım ve BT uygulama becerilerinin kazanılması


Mezun Öğrencilerin Yetkinlikleri

Öğrenciler, bilgisayar bilimi ve bilgisayar bilimi alanında kapsamlı bir bilgi birikimine sahip, analitik düşünmeyi gerektiren kamu, özel sektör ve kamu sektöründeki farklı teknik işler ve görevler için gerekli uzmanlığı kazanmalıdırlar. Öğrenciler ayrıca üniversite fakültelerinde ve farklı bilimsel ve araştırma enstitülerinde, ülkemizde ve yurt dışında çalışacak nitelikte olmalıdır.