Eğitim Süresi: 4 yıl (8 yarıyıl), 240 AKTS
Akademik ünvanı: ELEKTROTEKNİK MÜHENDİSLİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİĞİ

Çalışma Programı Yapısı

Bu eğitim programı, Matematik, Fizik, Elektrik Mühendisliği ve Elektronik gibi temel dersleri ve aynı zamanda Bilgisayar Teknolojisi alanından dar uzman konularda çok sayıda seçenek ile bu kursları inşa etme olanağı sunmaktadır. Çalışma programındaki toplam 45 dersten, ilk üç dönemde 15 konu zorunludur ve ayrıca profesyonel uygulama ve bir final sınavı da vardır. Her konu için, her ders için 75 saat aktif öğretim verilir. Dönem 15 hafta sürer. Her ders, 12 puan ile değerlendirilen temel akademik çalışmaların son yazısı hariç, 6 noktada değerlendirilmiştir.

Çalışma Programı Amacı

Bu çalışma programının amacı, öğrencilerin ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilerin temelini kazanmalarıdır. Böylece mezun olduktan sonra bilgisayar, bilgi ve multimedya teknolojilerine dayalı alanlarda ve sistemlerde uygun işlerin alınabilmesi amaçlanmaktadır.

BT’nin önerilen çalışma programı kapsamında, öğrenciler aşağıdakileri yapabilmektedir:

  • Farklı amaçlara yönelik programları koruyun, tasarlayın ve geliştirin,
  • Bilgisayar ağlarını tasarlayın, kurun ve koruyun.
  • Bilgisayar sistemlerini tasarlar, gerçekleştirir ve sürdürür.


Çalışma Programı Sonuçları

  • BT alanında işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu teorik ve pratik bilgileri kazanmak,
  • BT alanındaki uzmanlar için ekonomi, kamu işletmeleri, sağlık ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak,


Çalışma Programı Amaçları

Bilgisayar Teknolojileri Çalışma Programı’nın amaçları şu şekilde kavramsallaştırılmıştır:

  • Öğrencilerin nitelikli genel ve mesleki eğitimi BT alanından korumak,
  • Farklı bilgisayar sistemlerinin, ağların ve BT sistemlerinin geliştirilmesi ve bakımı işlerinde çalışmak için öğrencileri eğitmek,
  • Öğrencilere mesleklerini ilerletmek için sağlam bir temel vermek.


Mezun Öğrencilerin Yetkinlikleri

Bilgisayar Teknolojileri eğitim programı öğrencileri, mesleğini anlama, bilgi edinme, uygulamada somut sorunların etkili çözümü, zihinsel yeteneklerin geliştirilmesi ve bilgilerinin farklı alanlardaki bilgiyle ilişkilendirilmesi konularında eğitilmiştir. Mezun öğrenciler aşağıdaki yazılarda çalışabilirler: C Mühendis, Sistem Yöneticisi, Yazılım Mühendisi, Uygulama Programcısı, Sistem Analiz Mühendisi, İletişim Sistem Mühendisi, CT Ağ Mühendisi ve Web Tasarımcısı.