Eğitim Süresi : 1 yıl (2 yarıyıl) 60 AKTS 
Akademik ünvanı: BİNALARIN ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE YÜKSEK LİSANS

 

Çalışma programı yapısı

Bu çalışma programı, beş zorunlu ders ile birlikte sunulan iki seçmeli derse sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Bağımsız araştırma ve yüksek lisans tezi, seçmeli ders kategorisinde yer almaktadır. İkinci dönem boyunca öğrenciler bağımsız bilimsel araştırma çalışmalarına katılır ve lisansüstü yüksek lisans çalışmalarını yazmaya odaklanır. Bu çalışma programının tüm dersleri bir yarıyıl sürdü. Her konu 6 AKTS olarak değerlendirilmektedir.


Çalışma programı hedefleri

Çalışma programının temel amacı, öncelikle çevre koruma ve alternatif enerji kaynaklarının yanı sıra modern enerjinin geliştirilmesinde önemli bir bileşen olan binaların enerji verimliliğinde çağdaş model programlarının geliştirilmesi ve uygulanması için personel yetiştirmektir. Bu nedenle, başlangıç ​​önermesi şudur:

 • Eğitim mesleği ve istihdamı seçmek için bir imkan sunmalıdır.
 • Öğrenciler, modern bilimsel ve teknik başarıları bağımsız olarak izlemek, edinmek, geliştirmek ve uygulamak için etkin olmalıdır.
 • Mezunlar, diploma akademik çalışmalarını tamamladıktan sonra doktora çalışmalarına kayıt olma imkanı sağlanmalıdır.


Çalışma programı amaçları

Binaların enerji verimliliği ile ilgili diploma akademik çalışmalarının temel amaçları, öğrencilerin şunları yapmasını sağlamaktır:

 • Mesleki pratiğin farklı bağlamlarda düzgün bir şekilde uygulanması için gerekli olan bilgiyi bağımsız ve sürekli olarak edinir,
 • Çeşitli mesleki problemleri çözmek için modern teknik ve teknolojik yöntemleri ve teknikleri uygular,
 • teorik ve pratik bilgiyi entegre eder,
 • Sorunlarının, gecikmelerinin, taleplerinin ve ihtiyaçlarının teşhisi için müşterilerle profesyonel olarak iletişim kurabilir.


Lisansüstü öğrencilerin yeterlilikleri

Bu çalışma programının tamamlanması üzerine öğrenci şu konularda eğitim alır:

 • Farklı teorik sistem ve modellerin temel teorik, metodolojik ve pratik etkilerini incelemek,
 • Problemleri bağımsız olarak tanımlamak, soyutlamak ve bilimsel veya profesyonel çalışmalara izin verecek şekilde tanımlamak,
 • Enerji verimliliğinin çeşitli alanlarında araştırma, tasarlama ve yürütme,
 • Takım iletişimini kurmak ve bir takımda organizasyonel ve liderlik rolünü üstlenmek,
 • Enerji verimliliği alanından, farklı teknolojilerin planlanması ve müdahale edilmesine yönelik bilgileri anlamak ve uygulamak,
 • Gerekli ölçme araçlarının tasarım, yönetim, işlem, yorum ve değerlendirme ilkelerini anlar ve uygular.