Eğitim Süresi: 3 yıl (6 yarıyıl) 180 AKTS 
Akademik ünvanı: Biyoteknik Bilimler Doktoru

 

Çalışma programı yapısı

Bu çalışma programı 2 farklı listeden seçilen 2 zorunlu ve 5 seçmeli ders sunmaktadır. 2 denek, çalışma programının ilk listesi tarafından sunulan 4 denekten oluşan bir gruptan seçilmiştir ve 3 ders, ikinci liste tarafından sunulan 10 denekten oluşan bir gruptan seçilmiştir. Ayrıca, diğer bir doktora çalışması için herhangi bir müfredattan bir seçmeli ders seçilebilir ve bir başka konu, Cumhuriyet’teki veya yurtdışındaki diğer akredite fakülteler ve üniversitelerin herhangi bir eğitim programından alınabilir.


Çalışma programı hedefleri

Bu doktora çalışmalarının amacı, ileri seviyedeki öğrencilere Diploma Akademik Çalışmaları ile elde ettikleri bilgileri geliştirme ve seçmeli dersler ve doktora tezi konusu ile seçilen bilimsel araştırma alanlarının yöntem ve prosedürlerini gerçekleştirebilmelerini sağlamaktır. Çalışmaların nihai amacı, öğrencileri bağımsız ve kaliteli bilimsel araştırma çalışmaları için hak kazanmaktır.


Çalışma programı amaçları

Çalışma programının amacı, öğrencilerin teknik bilimler ve teknoloji alanında, biyoteknik bilimler alanında bilimsel araştırma çalışmaları için eğitmek ve nitelendirmektir. Öğrenci, kimya, biyoloji ve gıda teknolojisinin spesifik bilimsel alanlarının sistematik olarak anlaşılması için geniş bir bilgi ve yeterlilik kazanmalıdır.

Bu bilimsel literatürü takip ederek, bir doktora tezi için bilimsel araştırma seviyesini, seçtikleri araştırma konusundaki paranın yanı sıra ileri düzeydeki araştırma ve geliştirme düzeylerini algılayabilmelidir.

Öğrenci, mevcut bir bilimsel problemi seçmeyi, problemi çözmek için uygun bir yön planlamayı, mevcut yöntemleri seçmeyi, deneyleri kontrol etmeyi, sonuç almayı, bilimsel sonuçları işlemeyi, bunları yetkinlikle yorumlamayı, onları bilimsel ve eleştirel bir şekilde analiz etmeyi ve doğru sonuçları çıkarmayı öğrenmelidir.

Bu doktora çalışmaları programı, bilimsel araştırma faaliyeti ve bilimsel, biyolojik ve biyoteknik bilimler alanlarında bilimsel başarılar ve yeni teknolojilerin uygulanması için gerekli nitelik ve yeterlilikleri ile profesyoneller sağlar.


Mezun öğrencilerin yeterlilikleri

  • – Yeni veya geliştirilmiş bir çözüm ve uygulanması için teorik ve pratik problemlerin bağımsız olarak araştırılması;
  • – Bilimsel ve profesyonel gelişime ulaşmak için takım çalışması ve profesyonel iletişim yeteneği;
  • – Yeni teknolojileri geliştirmek için eleştirel analizler yapma ve önceden edinilmiş bilgiyi entegre etme becerisi;
  • – Doktora tezi temasının yazılmasıyla elde edilen kendi araştırmalarını ve bilimsel sonuçlarını uygulayarak, öğrenciler biyoloji, kimya ve gıda teknolojisinin spesifik bilimsel alanlarındaki bilgi düzeyini arttırmaya kendi katkılarını verecektir.