Çevre mühendisliği, çevreyi insan etkinliklerinden kaynaklanan kirlilikten korumak ve aynı zamanda insanları da kirlenmiş bir çevrenin zararlı etkilerinden korumak amaçlı bir mühendislik alanıdır. Çevre Mühendisliğinin başlıca konuları şunlardır: su ve atıksu arıtma ve altyapı sistemlerinin tasarım ve yönetimi, hava kirliliği kontrolü, katı ve tehlikeli atık yönetimi, çevre kalitesi yönetimi, doğal çevrenin korunması, kirliliğin kontrolü ve önlenmesinde yasal ve ekonomik uygulamalar.