Çocuk Gelişimi Bölümü olarak amacımız ; 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, özel gereksinimi olan, korunmaya muhtaç ( normal/özel gereksinimli kurumda yaşayan, çalışan ve suça itilmiş çocuklar ) ve hastanede yatan çocukların tüm gelişim alanlarını ( zihinsel, dil, motor, öz bakım, sosyal ve duygusal) destekleyici programlar geliştirmenin yanında çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan çocuk gelişimciler yetiştirmektir. Çocuk gelişimi programında, çocukların beceri ve davranışları ile çoklu zeka kuramına göre yeteneklerinin saptanması ve buna uygun olarak eğitim-öğretimin düzenlenmesi ön koşul olarak kabul edilmiştir. Çocuklarda yaratıcı düşünmeyi geliştirmek ve çocukların yaparak-yaşayarak öğrenmeleri amacıyla motivasyon ve güdülemeye gereken önemin verilmesi amaçlanmıştır.

Çocuk Gelişimi Programı Mezunların Çalışma Alanları;

  1. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Okul öncesi Eğitim Kurumları
  2. Özel eğitim kurumları
  3. Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin çocuk klinikleri
  4. Rehabilitasyon merkezleri
  5. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumları
  6. Oteller, turistik tesisler ve alışveriş merkezlerinin çocuk kulüpleri
  7. Spor merkezlerinin çocuk oyun alanları
  8. Çocuk Yayınevleri ve Çocuk Oyuncakları sektörlerinde tasarımcı olarak.

Çocuk gelişimciler, gelişimsel tanılama ve bu tanılama sonuçlarına göre uygun eğitim programlarını eklektik bir yaklaşımla ortaya koyma, ailelere danışmanlık verme; yine tanılama sonucunda gelişimsel sapma gösteren çocuklar için gelişimi destekleyici uygun önlemleri çocuk, aile ve öğretmen bazında ele alma gibi hizmetleri yerine getirmektedir. Benzer şekilde özel eğitim alanında da özel gereksinimli çocukların gelişimsel tanılamasını yaparak, çocuk ve aile için gerekli önlemleri; ilgili profesyonellerle multidisipliner bir yaklaşım çerçevesinde ele alarak, hizmetlerini gerçekleştirmektedir.

Çocuk Gelişimi Bölümü olarak amacımız, 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, özel gereksinimi olan, korunmaya muhtaç (normal/ özel gereksinimli kurumda yaşayan, çalışan, mülteci ve suça itilmiş çocuklar) ve hastanede yatan çocukların tüm gelişim alanlarını (zihinsel, dil, motor, öz bakım, sosyal ve duygusal) destekleyici programlar geliştirmenin yanında çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan çocuk gelişimciler yetiştirmektir.