Dil ve konuşma terapisi; yeni doğandan yaşlılık dönemine kadar uzanan geniş bir yelpazede insan yaşamını etkileyebilecek iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarının önlenmesi, değerlendirilmesi, rehabilitasyonu ve bilimsel incelenmesini yapan, kendi mesleki otonomisine sahip bir meslek dalıdır. Dil ve konuşma terapisine ihtiyaç duyanların oranı dünyada oldukça yüksektir. Bu nedenle de Dil ve Konuşma Terapisi bugün dünyada en çok tercih edilen ve en rekabetçi mesleklerden biridir.

Özellikle klinik ortamlarda ve hastanelerde etkili, güvenilir bir ayırıcı tanılama ve rehabilitasyon konusunda KBB, nöroloji, pediatri, odyoloji, fizyoterapi, psikiyatri, plastik cerrahi ve benzeri alanlarla multidisipliner ekip çalışması içerisinde dil ve konuşma terapistlerine büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla, yetişmiş dil ve konuşma terapistlerinin bu bölümlerde istihdamları için belli alanlarda uzmanlaşmalarına da ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer taraftan, dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarının tanısı, etiyolojilerinin ve fizyopatolojilerinin anlaşılması ve hastaların / özel gereksinimli bireylerin en uygun kanıta dayalı uygulamalarla rehabilite edilebilmeleri için diğer ülkelerde geliştirilen ileri yöntemlerin de uygulamaya konulması gerekmektedir. YL programımız dil ve konuşma terapisi mesleki bilimleri, biyomedikal bilimler, klinik dilbilim, nörokognitif davranış bilimleri, özel gereksinimliler, halk sağlığı ve araştırma bilimlerini kapsayan uluslararası ölçütler ve Yüksek Öğretim Yeterlikleri temelinde mesleğini en yetkin biçimde belirli alanlarda branşlaşarak uzmanlaşma ile icra eden, çağdaş bilimsel gelişme ve teknolojileri izleyen, işbirliği içinde etik çalışabilen, araştırmacı uzman dil ve konuşma terapistleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Öğrencilerimiz, alanında uluslararası düzeyde başarıya sahip bilim adamlarından eğitim alma ve beraber araştırma çalışmaları yürütme imkânına sahip olacaklardır. Dil ve Konuşma Terapisti meslek unvanına sahip olup alanın ses, yutma, konuşma ve dil bozukluklarında pediatrik ve erişkinlere yönelik branşlaşarak uzmanlaşacak olan Yüksek Lisans Programı mezunlarımız, bu alanda ülkemizdeki çok önemli klinik uygulamacı eksiğini kapatmak üzere hastane, üniversite klinikleri gibi kurumlarda veya serbest çalışabileceklerdir. Mezunlarımız, ülkemizdeki ya da yurtdışındaki üniversitelerde aynı alanda doktora eğitimleri ile akademik hayatlarına ve araştırmalarına da donanımlı olarak devam etme fırsatı bulabileceklerdir.