Ekonomi Lisans

Eğitim Süresi: 4 yıl (8 yarıyıl) 240 ESPB
Akademik unvan: DİPLOMATİK EKONOMİST

Çalışma programının yapısı

Ekonomi temel akademik çalışmaların Çalışma programı, dört yıl (sekiz yarıyıl) 240 AKTS toplam, beşeri bilimler alanında aittir ve profesyonel başlık mezun ekonomist verir. Çalışmanın ilk yılında 8 zorunlu ders verilir. ikinci sınıf, üçüncü yılda sunulan isteğe 4’ün 2 olan 8 hasta çalışmaya edilir sırasında zorunludur 6 üzere 8 konular ve sunulan öğrenci 4 arasından seçilmiş, her durumda 2 konu incelenmiştir. Çalışmanın dördüncü yılında 8’i zorunlu 5’i öğretilen 5’i, 5’i ise 5’inden seçilmiştir. Nesneler her dönem eşit olarak dağıtılır.

Çalışma programının amacı

Ekonomi teorisi, analizi, politikası alanında uygun yeterliliklerin kazanılmasını sağlayan temel akademik çalışmalar düzeyinde öğrencilerin ekonomi alanındaki eğitimi; uluslararası ve ulusal sektörlerin ekonomik kalkınması; çağdaş ekonomik disiplinlerin incelenmesi, konu ve sorunların iş dünyasında yaklaşımını incelemektedir.

Çalışma programının hedefleri

Program kurum, kuruluş, kar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlarda ekonomik ve analitik çalışmaları yürütmek üzere yetki vermeyi amaçlamaktadır.

Mezun olan öğrencilerin yeterlilikleri

Ekonomik gelişme ve ekonomik ve teorik analizin gerçekçi varsayımlara ilişkin bilgi sağlar, metodolojik nicel ve nitel bilimsel disiplinler, kabulü; , Makroekonomi, mikroekonomi, ekonomik gelişmenin çok geniş bir alandan, vasıflı yönetsel ve analitik faaliyetlerini yürüten doğasını ve bankacılık iş özelliklerini ve analiz etmek ve muhasebe ve mali sorunları çözmek için yeteneği anlamak için gerekli becerileri öğrenmek; AB piyasası ve kurumlarıyla mesleki ve bilimsel iletişim imkânı ve acil ekonomik çevre; modern bilgi ve iletişim teknolojisinin yaratıcı kullanımı; edinilen teorik ve pratik bilgileri birleştirmek; bilgilerini genişletme ihtiyacı doğrultusunda edebiyatı kullanma; Takım halinde çalışma yeteneğini öğrenmek.