Elektrik-Elektronik Mühendisliği günlük hayatı kolaylaştıran ve yaşam kalitesini artıran teknolojik ürünlerin ortaya çıkmasında önemli rol üstlenen mühendislik dallarında biridir. Dolayısıyla, bugün her alanda hızla büyüyen ülkemizde endüstride birinci derecede ihtiyaç duyulan bir meslek olmasının yanında gelecekte de daha uzun yıllar Elektrik-Elektronik Mühendislerine ihtiyaç artarak devam edecektir.

Bölümün amacı, Elektrik-Elektronik, Haberleşme ve Bilgisayar Teknolojisi alanlarında çağdaş bilim ve teknoloji düzeyinde eğitim, öğretim, araştırma ve endüstriyel uygulama etkinliklerinde bulunarak, nitelikli araştırmacı ve mühendisler yetiştirmek; Araştırma, geliştirme yoluyla ülke ve bölge kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak, düzenli araştırma çalışmalarıyla, etkinlik alanına giren konularda bilgi ve deneyim birikimine katkıda bulunmaktır.

Bölümümüz; lisans eğitim ve öğretiminde uluslararası standartlara ulaşmayı amaç edinen, kendi disiplini içinde yeni gelişmeleri takip ederek özgün sistem tasarımı yapabilen ve küresel boyutta rekabet edebilen, evrensel değerlere duyarlı ve meslek etiğini özümsemiş, bilgi birikimini ve teknolojiyi toplumun refahı ve mutluluğu için kullanan bireylerin yetiştirilmesini kendisine hedef olarak seçmiştir.