Bu programın amacı; sistem yaklaşımı çerçevesinde bilimsel yöntemleri kullanarak karşılaştığı endüstri mühendisliği problemlerini çözebilecek; üretim, hizmet ve sosyoekonomik sistemleri analiz edebilecek, tasarlayabilecek ve iyileştirebilecek; iş hayatı ile ilgili kariyer planlarını oluşturabilecek; yaşam boyu öğrenme bilinci ile kendini sürekli yenileyebilecek; evrensel bilginin üretimi konusunda akademik çalışmalar yapabilecek endüstri mühendisleri yetiştirmektir. Bu program; çalışma alanına yönelik her türlü teorik ve pratik yaklaşımları içerir ve analiz ve deneysel yöntemler yoluyla üretim, tedarik zinciri, kalite ve insan-makine sistemleri gibi sistemleri analiz etmek ve değerlendirmek için gerekli becerileri öğrencilere sunmayı amaçlar. Tasarım, planlama, kontrol, verimlilik ve insan, makine, bilgi, ekipman ve enerjiden oluşan entegre sistemlerin etkinliğini ve üretkenliğini artırmak için öğrencilerin sistem yaklaşımını kazanmalarına olanak sağlar.