Felsefe gerçeklik ve yaşam üzerine bilim ve sanattan farklı anlayışlar geliştiren çok yönlü bir disiplindir. Gerçekliğin öğeleri ve bilinebilirliği, iyi bir yaşamın tanımı ve değerleri, kişisel veya kurumsal eylemlerin doğruluğu veya yanlışlığı gibi çeşitli sorular felsefeyi değişik yönlerde büyütmüştür. Bunların başlıcaları, metafizik, epistemoloji, ahlak, estetik, mantık, siyaset felsefesi, dil felsefesi, zihin felsefesi ve bilim felsefesi gibi alanlarıdır. Bu ve benzeri alanlarda, antik dönemden günümüze türlü görüşler ve yaklaşımlar geliştirilmiştir. Felsefe zaman içinde eskimediğinden, tersine eski dönemlerde ifade bulmuş bakış açıları üzerinde geliştiğinden, felsefe tarihi de felsefenin önemli bir alanı olarak sayılır. Felsefe Bölümü öğrencilere bu engin felsefe kültürünü okuyup anlayabilmek ve yeni tavırlar üretebilmek için gerekli yetenekleri ve düşünme disiplinini vermeyi amaçlayan bir eğitim programı oluşturmuştur. Ezber ve mekanik işlem yapma becerisiyle sınırlı kalan lise eğitiminde göz ardı edilen düşünme, sorgulama ve eleştirme yeteneklerini canlandırmak bu programın temel amaçlarından biridir.

Programın Amacı: Felsefe programının amacı, maddenin, bilginin kapsamı ve kaynağı, insanın dünyadaki yeri ve rolü, iyi, doğru ve güzelin ne olduğu gibi
problem alanlarında düşünce üretebilecek elemanları yetiştirmek ve bu alanda inceleme, araştırma yapmaktır.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Üniversitelerin felsefe programlarında başlıca dallar genellikle sistematik felsefe, felsefe tarihi, bilim tarihi ve mantık başlıkları altında toplanır.

1. Sistematik Felsefe ve Mantık: Sistematik felsefe, “varlığın ve bilginin kaynağı, güzel, iyi ve doğrunun ölçüsü nedir?” gibi sorulara tarihsel süreç içinde verilmiş cevapları tartışır.
2. Felsefe Tarihi: Evren-toplum-insan üzerine geliştirilen düşünceleri tarih sırasıyla ve tarih yöntemiyle inceleyip karşılaştırarak değerlendirir.

3. Bilim Tarihi:İnsan düşüncesinin en önemli ürünü olan bilimin başlangıcı, gelişimi; bilim, felsefe, din, teknoloji ilişkisini toplumlararası bilgi alışverişi bağlamında ele alır.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Felsefe bölümünü bitirenlere felsefe lisans diploması verilir. Bir felsefeci mümkün olduğu kadar çok değişik alanlarda okur, okuduklarını tartışır ve fikir üretmeye çalışı