Program kapsamında öğrenim gören öğrencilerin, bilim ve teknolojilerdeki gelişmeleri izleyen, teorik ve uygulamalı nitelikte bağımsız araştırmalar yapabilen, edindikleri bilgileri akademik yaşam ve diğer uygulama alanlarında kullanabilen, evrensel nitelikte rekabet gücüne sahip bilim insanları olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır.