Çalışmaların Süresi: 4 yıl (8 yarıyıl) 240 ЕCTS 
Anabilim Dalı: GÜZEL SANATLAR

Çalışma programı yapısı

Bu çalışma programı, tanımlanmış amaçları gerçekleştirmek ve tamamlandığında tanımlanmış hedeflere ulaşmak için tasarlanmıştır. Güzel sanatlar ile ilgili temel akademik çalışmalar sırasında, öğrencilerin zorunlu ve seçmeli dersleri vardır. Zorunlu dersler, öğrencilere alanda temel bilgi sağlarken, seçmeli dersler, bireysel yeteneklerine uygun alanlarda bilgi edinmelerini sağlar.

Çalışma programı hedefleri

Çalışma programının amacı, öğrencilerin mesleklerinde uzman olmalarını sağlamak ve eğitmek. Bu nedenle, daha sonraki çalışmalarında, mezun öğrenciler, özellikle de bu çalışma programının ilgilendiği güzel sanatlar alanında küresel kültürel alanın gelişimine katkıda bulunabilirler. Ayrıca, öğrenciler disiplinler arası araştırmaya aktif ve bağımsız olarak katılma, sanatsal takımlar ve kültür kurumları ile işbirliği yapma, böylece teorik bilgi ve becerilerini uygulayabilme becerisine sahiptir.

Çalışma programı amaçları

Akademik çalışma programının amaçları, amaçlarından kaynaklanır ve şu şekilde tanımlanabilir:

  • Sanat alanında mesleki yeterlilik ve sanatın bir sanat olarak hem sanatsal hem de teknik-teknolojik yönlerine hakim olma,
  • Kalıcı ve sistematik bilginin kazanılması ve pratikte uygulanması, temel olarak önemli ve sanatsal sürecin ve yaratıcı ve eleştirel farkındalığın yüksek düzeyde kavranması,
  • Sosyal ve kültürel kurumlar arasında kazanılan akademik bilgileri uygulayarak ve öğrencilerin bağımsız olarak kullanabilmelerini ve kültür kurumları (müzeler, galeriler, yayınevleri, kültür odaklı kurumlar ve sanatın olduğu tüm diğer pratik ve sosyal etkinliklerle işbirliğine dayalı olarak uygulayarak pratikte uygulayarak) hem sanatsal hem de teknik bir araç olarak istihdam edilir).


Mezun öğrencilerin yeterlilikleri

Eğitim programına hakim olarak, eğitimciler aşağıdaki konularda yetkin olacaklardır:

  • Sanatsal pratikte bağımsız çalışma
  • Sanatın sanatsal veya teknik bir araç olarak kullanıldığı kurumlara işlevsel olarak katılır,
  • Mesleğin alanında yaratıcı ve profesyonel takımlarda çalışarak katkılarını,
  • İlk ve orta dereceli okullarda eğitimciler -profesörler olarak bağımsız çalışın,
  • Üniversite seviyesine devam et, yüksek lisans çalışmaları