Eğitim Süresi: 4 yıl (8 yarıyıl) 240 AKTS
Akademik ünvan: HUKUK BAŞKANI

 

Çalışma programı yapısı

Bu çalışma programının amacı, hukuk alanında temel bilgi gerektiren meslekler için eğitim ve uzmanlık niteliğindedir.

Aktif öğretim, dersler, pratikler, istişareler ve rehberlik yoluyla gerçekleştirilir. Bu tür öğretim, profesörlerle ve öğretim asistanlarıyla sürekli iletişim kurularak gerçekleştirilir.

Dokuz ders öğrenimin ilk yılında öğretilir, bunlardan sekiz tanesi zorunludur ve bir tanesi iki seçmeli ders arasından seçilir. Çalışmaların ikinci yılında dokuz kurs, iki ders üç seçmeli ders arasından seçilmektedir. Çalışmaların üçüncü yılında, sekiz ders öğretilmekte, ikisi üç ders arasından seçilmektedir. Çalışmaların dördüncü yılında dokuz ders verilmiş, bunlardan yedisi zorunlu ve ikisi seçmeli ders arasından seçilmiştir.


Çalışma programı hedefleri

Bu çalışma programının amacı, hukuk alanında hukuk bilgisi, hukukun gelişimi, hukuk sisteminin işleyişi, idari, mali ve bütçe politikaları konularında uygun bilgilerin edinilmesini sağlayabilen öğrencilerin eğitimidir. hukuk, aile ve miras hukuku, kriminoloji ve kriminalistik, iş, çevre ve medya hukuku, uluslararası kamu hukuku, özel, ticari hukuk ve uluslararası hukuki ilişkiler vb.

Çalışma programı öğrencileri karmaşık yasal uygulamalar için uygun hale getirmeli ve daha ileri eğitim için hazırlamalıdır.


Çalışma programı amaçları

Çalışma programının amaçları, YSİ çalışmaları ile ilgili güncel eğilimlere uygun olarak beceri ve özel bilginin edinilmesine yöneliktir.

Çalışma programı, öğrencilerin mevcut yasal sorunların başarılı bir şekilde anlaşılması ve çözülmesi, devlet makamları ve yerel yönetim kurumlarında yönetilmesi ve yönetilmesi için, aynı zamanda ticari kuruluşlar ve dernekler ile hukuk kurumlarında da temel, teorik ve pratik bilgi edinmelerini sağlar.


Mezun öğrencilerin yeterliliği

Bu çalışma programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, yüksek lisans, yerel yönetim, kamu hizmetleri, devlet idaresi, şirketler, bankalar ve finansal kuruluşlar, ajanslar ve danışmanlık firmaları, diğer ticari kuruluşlar, sosyal kurumlar, yüksek lisans gerektirmeyen yazı işleri ve çalışma görevlerinde kendi başlarına çalışabilirler.