Lisans Programı

İktisat Bölümü Lisans Programı iktisadi teori konusunda kuvvetli bir teorik alt yapı sağlamasının yanında uygulamalı istatistiksel metodlar öğretiminde de Dünya’nın önemli bölümüdür.

İlk üç sene iktisadi teori, iktisat tarihi, matematik ve istatistik konularında sıkı bir altyapı vermeyi amaçlamaktadır. Üçüncü ve dördüncü senelerde, bölüm öğrencilere Avrupa Bütünleşmesi, Uluslararası İktisadi Kurumlar, Uluslararası Politik İktisat, Kalkınma, Proje Değerlendirme, Tarım İktisadı, ve Çevre gibi bir çok değişik konuda seçmeli dersler sunmaktadır. Mezuniyet için on tanesi seçmeli olmak üzere kırk kredili ders vermek gerekmektedir.

Bölüm öğrencileri aktif sosyal, kültürel ve akademik hayata sahiptir. Lisans öğrencilerinin oluşturduğu “Ekonomi Topluluğu” panel, tartışma, seminer ve kültürel etkinlikler organize etmelerinin yanı sıra bülten yayınlamaktadırlar. Bu iktisadi sorunların üniversite düzeyinde tartışılmasını ve iktisata karşı farkındalık ve duyarlılık oluşturulmasında yardımcı olur.