İktisat Yüksek Lisans Programının amacı öğrencinin profesyonel olarak çalışmak istediği bir alanda uzmanlaşmasını, uzmanlaştığı alanda bağımsız iktisadi analiz ve araştırma yapabilmesini olanaklı kılacak bilgi ve beceriyi kazanmasını sağlamak ve eğitimine doktora düzeyinde devam etmek isteyenlere sağlam bir kuramsal altyapı kazandırmaktır

Ayrıca mezun olan öğrencilerimiz kamu kurumları ve özel sektörün finans birimlerinde yönetici, yönetici yardımcısı, kalite sistemleri sorumlusu, Bilgi ve Bilişim sistemleri sorumlusu, üretim planlama ve kontrol sorumlusu vb. pozisyonlarda çalışabilmektedir. Ayrıca, üniversitelerde ilgili bölümlerde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, öğretim üyesi pozisyonlarında da görev alabilmektedirler.