Eğitim Süresi: 4 yıl (8 yarıyıl) 240 AKTS 
Akademik adı: LİSANS FİLOLOJİ – İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI


Çalışma programı yapısı

Temel Akademik Çalışmalar için İNGİLİZCE LİSANS VE EDEBİYATI çalışma programı, 4 yıl boyunca 8 yarıyıl olarak sınıflandırılmıştır. Öğrenci toplam 240 AKTS (bir ders yılı başına 60, bir sömestr başına 30) alır. Programın bilimsel alanı, sosyal bilimler ve beşeri bilimlere ait olan filoloji bilimleridir. Çalışma programını bitiren öğrenci, Filolog Anglikist unvanını kazanır.

İngiliz dili ve edebiyatı alanındaki temel akademik çalışmaları tamamlayan öğrenci, İngilizce’nin yabancı dil olarak öğretilmesinde, çeviri üzerinde çalışmanın yanı sıra kapsamlı bir bilgi gerektiren diğer faaliyetlerde bağımsız olarak çalışabilir. İngiliz dili ve edebiyatı ve İngilizce konuşan bölgelerin kültürü hakkında bilgisi olur.

Buna ek olarak, temel akademik çalışmaların programı bitirerek, öğrenci, son tezi yanı sıra kalıcı yaşam boyu öğrenme tamamlamak için, Yüksek Lisans, akademik bilimler alanından akademik çalışmalarını tamamlamak ve bitirmek için niteliklendirilir.

Aktif öğretim, dersler, uygulama, danışmanlık çalışması, rehberlik yoluyla, yani öğretmen ve iş ortaklarıyla sürekli iletişim kurularak yapılır.


Çalışma Programı Amacı

Bu çalışma programının amacı, en yüksek Avrupa akademik standartlarına uygun olarak, toplumun ihtiyaçlarına ve öngörülen sosyal gelişmeye göre uzman ve profesyonel bilgi ve becerilerin kazanılmasını sağlamaktır. Yüksek öğretim öğretim ve araştırma faaliyetlerini birleşik bir yüksek öğretim sürecinin bir parçası olarak birleştiren bu çalışma programı, öğrencilere sosyal gelişim için genel ve temel öneme sahip tanınabilir, sosyal olarak haklı ve yararlı meslekleri ve çalışmaları kabul etmeye yöneliktir.

Çalışma programının belirli bir amacı, İngilizce dil ve edebiyatı alanında öğrencilerin temel İngilizce düzeyindeki temel bilgi ve becerileri kazandırmak için diploma akademik düzeyde ve doktora çalışmalarında çalışmalarına devam etmelerini sağlamaktır. Anglofon edebiyatı ve kültürü, edebiyat teorisi gibi. Bu düzeydeki çalışmalarda, İngiliz dilinin, Modern Avrupa Ortak Avrupa Çerçeve Çerçevesinin C2 seviyesine getirilmesi üzerinde durulmaktadır.


Çalışma programı amaçları

Çalışmaların tamamlanması üzerine öğrenci aşağıdakileri içeren akademik knolwge ve profesyonel becerileri uzmanlaşacaktır:

  • Modern Diller için Ortak Avrupa Çerçevesi başlıklı Avrupa Konseyi belgesi tarafından tanımlanan C2 düzeyinde İngilizce dil bilgisine,
  • Dil, teori, edebiyat ve Anglophone ülkelerinin kültürü hakkında bilgi sahibi olmak,
  • Çeviri teorisi ve çeviri becerileri bilgisi,
  • Dil öğretimi ve yabancı dil olarak İngilizce öğretme becerileri hakkında bilgi sahibi olmak,
  • Pedagojik ve psikolojik teori bilgisi.


Mezun öğrencilerin yeterlilikleri

Teorik düzeyde öğrencinin dilbilgisi, İngilizce fonetiklerin temelleri hakkında bilgi sahibi olması ve İngilizce’nin tüm dil bilgisel ve fonetik yapılarını doğru bir şekilde kullanabilmesi beklenmektedir.

Dil teorisi çerçevesinde, öğrencinin linguistiksa’nın bir bilim olarak geliştirilmesine ve müfredatın öngördüğü dersler ve dersler olarak ayrıntılı olarak incelenen özel alanlarına ayrıntılı bir bilgi edinmesi beklenir. Öğrenci ayrıca, bu alanlardaki ilgili literatürü bağımsız olarak kullanmanın yanı sıra, hem yazılı hem de sözlü olarak İngilizce bilen bilgiyi sunmak ve savunmak için de yeterlidir.

İngilizce’yi yabancı dil olarak öğretme metodolojisi çerçevesinde, öğrencinin zeka, düşünce ve öğrenme, bilişsel gelişim, pedagojik psikoloji, öğretim ilke ve yöntemleri ile ilgili ayrıntılı bir anlayışa sahip olması beklenmektedir. Edebiyatın özünde, İngilizce konuşan ulusların edebi geleneğine dair bir kavrayış elde etmek için, öğrencinin İngilizce konuşan dünyasının edebiyat tarihi ve teorisi hakkında ayrıntılı bir kavrayış kazanması beklenir. (İngiltere ve Amerika) ve İngiliz dilinde edebi yaratımda son trendler, öğrencinin İngiliz edebiyatı alanında edebi eserlerin bağımsız kullanımı için nitelikli olması ve Anglofon kültürlerinin edebi eserlerinin İngilizce bilgisinde yazılı veya sözlü olarak ifade edilebilmesi beklenir.

İngilizce konuşan ülkelerin tarih ve kültürü çalışması çerçevesinde, öğrencinin tarihsel gelişim, sistem kurumları ve Büyük Britanya ve Amerika Birleşik Devletleri’nin belirli kültürel özellikleri hakkında temel bilgiler kazanmış olması beklenmektedir.