Eğitim Süresi: 4 yıl (8 yarıyıl) 240 AKTS
Akademik ünvanı: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ


Çalışma program amacı

Bu çalışma programının amacı, öğrenciler için ya özel ya da kamu sektörünün inşaat sektöründe daha basit profesyonel işlerde iş için ya da bir ön koşul olarak onlara hizmet edecek inşaat mühendisliği mesleğinin temelleri, verimli ve nitel İnşaat mühendisliğinin temel dallarından birinde mesleki ve bilimsel eğitim, diğer şeylerin yanı sıra, inşaat mühendisliği mesleğinde bağımsız çalışma için bir kamu lisansına yönlendirecek.


Çalışma programı amaçları

Temel akademik çalışmaların tamamlanmasıyla öğrenci şunları yapmalıdır:

 • inşaat ve inşaat mühendisliği yapılarını tasarlama süreçlerini anlamak için gerekli temel bilgilere sahip olmak,
 • Mesleğin hukuk, standart ve ahlaki ve etik normlarını nasıl uygulayacağını bilmek,
 • İnşaat mühendisliği mesleği ile ilgili konularda, alanın içindeki veya dışındaki diğer profesyonellerle iletişim ve bilgi alışverişi yapabilme,
 • İnşaat mühendisliğinin toplum ve çevre üzerindeki etkisini anlamak ve mühendislik görevlerini çözmede ahlaki ve etik bir konum göstermek,
 • Karar vermede argümanları, varsayımları, soyut kavramları ve verileri eleştirel bir şekilde değerlendirir veya mühendislik problemlerini yaratıcı bir şekilde çözer.

Lisanslı öğrencilerin yeterlilikleri

Temel akademik çalışmaların tamamlanmasının ardından öğrenci şu niteliklere sahiptir:

 • İnşaat mühendisliğinde matematik, fizik ve diğer bilim disiplinlerini bilir,
 • Deneyler uygular ve uygular, analiz ve yorumlamalar yapar,
 • Temel mühendislik problemlerini tanımak, tanımlamak ve çözmek,
 • Tasarım, inşaat, pazarlama, kullanıcının talepleri ve binaların kaldırılması arasındaki etkileşimi tanımak,
 • Belge hazırlama, sunum, web sayfaları ve hesaplamalar için her zamanki matematiksel yöntemleri kullanır,
 • Küçük karmaşıklık tasarım yapıları ve daha küçük bir inşaat görevini denetlemek,
 • Büyük inşaat mühendisliği projelerinin planlanmasında, gerçekleştirilmesinde, denetlenmesinde ve bakımında yardımcı olarak, statik yük için küçük karmaşıklık yapılarının boyutlarını çözebilir ve katılabilir.