Eğitim Süresi: 1 yıl (2 yarıyıl) 60 AKTS 
Akademik adı: İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans

Çalışma Programı Yapısı

İnşaat Mühendisliği çalışma programı, ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere göre, inşaat mühendislerinin profesyonel eğitiminin bir yuvarlanmasını temsil etmektedir. Bu anlamda, inşaat mühendislerinin bu ikinci eğitim seviyesi, birinci sömestr, mesleğin bu yönü üzerinde yoğunlaşırken, ikinci yarıyılda, yüksek lisans tezi aracılığıyla, öğrencinin kazanılan sentezleme görevine sahip olduğu şekilde kavramsallaştırılmıştır. Proje problemleri ile ilgili karmaşık sorunları çözme becerisi. Öğretim farklı yöntemlerle gerçekleştirilir ve aksan, grupların küçüklüğü nedeniyle öğrencilerle etkileşimli çalışmadır.

Çalışma Programı Amacı

Amaç, temel mesleki alanın genişliğinin ve karmaşıklığının anlaşılmasıdır, böylece öğrenciler, kendi uzmanları üzerinde daha fazla çalışma için hazırlanırlar ve kişisel uzmanlık ilişkilerinin tanımlanmasında, yani dar uzmanlarının ve özel profesyonel alanlarının tanınmasında destek verirler.

Çalışma Programı Amaçları

Önerilen çalışma programının temel amacı, öğrencilerin yapıların tasarımı ve yapılarının teknolojisi alanında uygun bir üniversite eğitimi kazanmalarıdır. Çalışma programı ayrıca, inşaat yapılarının tasarlanması ve gerçekleştirilmesi alanlarında bağımsız ve sorumlu çalışma performansına olanak sağlayan kalifikasyon (uzmanlık) kazanma amacına da sahiptir.

Çalışma programı, içeriği gereği, öğrenciler tarafından aşağıdaki bilgi ve becerilerin kazanılmasına izin vermelidir:

  • Fonksiyonel, estetik ve teknik talepleri yerine getiren inşaat yapılarının oluşturulması için yetenek;
  • Kent planlama ve tasarımının uygun bilgisi ve ayrıca planlama sürecine dahil edilen beceriler;
  • Araştırma yöntemlerini ve yapıları ve benzer mühendislik projelerini tasarlamaya hazırlıklarını ve gerçek bir ortamda gerçekleştirilmeleri için hazırlıkları;
  • Uygun yapı ve yönetmelik bilgisi ve ayrıca inşaat yapılarının gerçekleştirilmesi sürecinde yer alan kurum ve sektörler.

Mezun Öğrencilerin Yetkinliği

  • Kazanılmış bilgi ve becerileri uygulamada uygulamak ve işyerindeki iş ortaklarına aktarmak,
  • Çalışmalarının sonuçlarını herkesin erişebileceği uygun bir şekilde (sözlü, yazılı, grafiksel ve dijital bir biçimde) göstermek ve sunmak,
  • Temel tasarım ve mühendislik problemlerini tanımak, tanımlamak ve çözmek,
  • Tasarım, inşaat ve kullanıcının talepleri, çevre ve toplum arasındaki etkileşimi anlamak;
  • Lisanslı bir İnşaat Mühendisi / Tasarımcı’nın rehberliğinde daha küçük bir karmaşıklığın yapılarını tasarlamak ve daha küçük inşaat projelerine öncülük etmek.