İstatistik Bölümü; İstatistik Teorisi ile Uygulamalı İstatistik Anabilim dallarından oluşmaktadır. Bölümde verilmekte olan kuramsal derslerin yanı sıra alanında uzmanlaşmayı sağlayacak gerekli veri tabanına sahip uygulamaya yönelik bilgisayar laboratuvarları bulunmaktadır. Bölümün amacı, günün teknolojilerini kullanarak bir sistemdeki kapsamlı deney ve gözlemlere ilişkin veri kaynaklarının ve akış kanallarının belirlenmesini, verilerin merkezileştirilmesini ve gerekli çözümler sonucu ilgili sistemin davranışlarına ilişkin yorumlar yaparak gereksinim duyulan bilgilerin üretilmesini gerçekleştirebilen nitelikli araştırmacılar yetiştirmektedir. İstatistik Bölümü mezunları üniversitelerin akademik kadrolarının yanı sıra, banka ve sigorta sektöründe, araştırma şirketlerinde, kamu ve özel sektörün kalite kontrol, stok değerlendirme birimlerinde, gazete ve televizyon kurumları ile hastane vb. yerlerde istihdam edilebilirler. Bu program teorik ve uygulamalı tüm çalışma alanlarını kapsamayı hedefler ve istatistikte günün teknolojik gelişmelerini kullanmak için yetenekli öğrenciler hazırlayabilecek, gözlem ve deneylerle elde edilen verileri analiz ve sentez ederek yorumlayabilecek nitelikli araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlar.