Eğitim Süresi : 1 yıl (2 yarıyıl) 60 AKTS 
Akademik ünvan: Kimya Yüksek Lisans

Çalışma programı hedefleri

Bu çalışma programının amacı, aşağıdaki alanlarda bilgi derinleştirilmesini sağlayan Diploma Akademik Çalışmalar düzeyinde Kimya alanlarındaki öğrencilerin eğitimidir:

 • uygulamalı kimya ve ekolojik bilgi alanlarında çeşitli faaliyetleri gerçekleştirebilecek ve yönetebilecek profesyonel kimyager eğitimi; Bilimsel araştırma laboratuvarlarında, akredite kalite kontrol laboratuarları, biyoteknik ve gelişim laboratuvarları, çevre izleme ve koruma enstitüleri, ayrıca endüstri, tarım, tıp vb.
 • çevresel izlemede uzmanlaşmış kurumlarda politikaların yönetilmesi ve oluşturulması için profesyonellerin eğitimi;
 • İlk ve orta dereceli okullarda çalışabilme yeterliliğini kazanmak.


Çalışma programı amaçları

Çalışma programının amacı, kimya bilim ve uygulama alanlarında çağdaş başarılara uygun olarak belirli beceri ve bilgi edinme vurgulamaktadır.

Çalışma programının amaçları şunlardır:

 • Kimya alanındaki araştırmaların temel kuramsal, metodolojik ve uygulama boyutlarını öğrencilere aktarmak;
 • Öğrencilere edindikleri bilgileri pratik problemleri çözme becerisi kazandırmak;
 • Öğrencilerin daha fazla ilerleme için gerekli bilgiyi edinmeleri ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği hakkında farkındalıklarını geliştirmek.

Mezun öğrencilerin yeterliliği

Çalışma programına hakim olarak öğrenciler aşağıdakiler için yeterlilik kazanacaklardır:

 • kimyasal ve ekolojik problemlerin çözümünde metodolojik prensiplerin edinilmesi (kalitatif ve kantitatif analizler, kimyasal modeller kullanılarak);
 • kimya, teknoloji, ekoloji vb. alanlarda son derece profesyonel ve analitik faaliyetler gerçekleştirmek için gerekli bilgi ve becerileri öğrenmek;
 • kimya bilimindeki başarıları ve uygulamalarını takdir etmek;
 • Belirli problemlerin çözümünde edinilen bilgiyi uygulamak;
 • Sürdürülebilir kalkınma ilkelerine göre, bilginin başarılı bir şekilde iletilmesi ve genç nüfusun ekolojik bilincinin geliştirilmesi ve çevreyle ilgili doğru ekolojik tutumun geliştirilmesi.