Klinik Psikoloji Yüksek Lisans

Programın Amacı

Yüksek lisans programımızdan uzmanlık derecelerini alan klinik psikologların aşağıdaki konularda bilgi ve beceri kazanmaları hedeflenmektedir.

Psikopatolojik değerlendirme
Psikoterapötik ilişki ve klinik görüşme teknikleri
Psikoterapi alanında bilimsel destek almış yaklaşımları uygulayarak süpervizyon altında psikoterapötik müdahale yapabilme
Meslek etiği
Psikoloji alanında yapılan araştırmaları takip etme, yorumlama ve eleştirme
Araştırma yöntemleri

Programın Yapısı

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı hem tezli hem de tezsiz (projeli) modüller içermektedir. Tezli modül, klinik psikoloji alanında doktora yapmak isteyebilecek öğrencilerin tercih etmesi gereken bir modüldür. Bununla beraber, klinik psikologların verdiği hizmet alanları birbirinden farklılık gösterebilmekte ve bu farklılıklar ise ayrı uzmanlaşma gerektirmektedir. Bu nedenle, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programımız klinik psikolojinin farklı alanlarına odaklanmış iki alt-dal içermektedir. Programda, yetişkin ve çocuk-ergen alt-dalları mevcuttur.

Programın ilk yılı yoğun teorik eğitimden ikinci yılı ise uygulamaya yönelik stajdan ve tez/proje çalışmalarından oluşmaktadır. Klinik Staj haftada 8 saat olmak koşulu ile işbirliği yapılacak hastane veya terapi merkezlerinde, yoğun süpervizyon altında gerçekleştirilir. Bu uygulama, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans öğrencilerine psikolojik değerlendirme ve psikoterapi becerileri konusunda deneyim olanağı tanınır. Böylelikle uzman adayı öğrenciler klinik psikoloji alanında bilimsel destek almış yaklaşımları (bilişsel, bilişsel/davranışçı, davranışçı, gibi) uygulamaya dönüştürebilme imkanı bulmaları hedeflenmektedir. Eğitim dili Türkçe’dir.