Makine Mühendisliği programı, alanında içerdiği her türlü pratik ve teorik yönleri kapsamayı hedefler. Öğrencilerin, endüstride ve insanların günlük yaşantısında kullanılan makinelerin tasarımı, yapımı, işletimi, ve performans tasarımı için gerekli olan fizik, kimya, matematik ve mühendislik prensipleri ağırlıklı olmak üzere bütün makine mühendisliği konularında yetkin hâle gelmesini amaçlar. Mekanik, dinamik, termodinamik, akışkanlar mekaniği, ısı transferi, malzeme bilimi, bilgisayar destekli modelleme, tasarım ve otomasyon gibi başlıca mühendislik konularında bilgi sahibi ve gerektiğinde bu bilgileri pratiğe aktarabilecek becerilerle donatılmış, analiz ve sentez yapabilme yeteneğine sahip mühendisler yetiştirmeyi amaçlar.