Eğitim Süresi: 3 yıl (6 yarıyıl), 180 ETCS 
Akademik ünvanı: Fen Bilimleri – Matematik Bilimleri

 

Çalışma programı yapısı

Çalışmalar sırasında, biri yarıyılda ve ikinci yarıyılda olmak üzere 2 zorunlu ders bulunmaktadır. Öğretim ilk üç dönemde yapılır. Dördüncü yarıyılda, dönem ödevi aracılığıyla, SCI listesinden ilgili dergilerde yayınlanmak üzere hazırlanan sonuçların bir açıklaması vardır. Doktora tezinin yazılması için beşinci ve altıncı yarıyıl belirtilir. Savunan doktora tezi 60 AKTS değerindedir.

Çalışma programı hedefleri

  • Geliştirilmesi amacıyla, matematikte son derece uzman kişiler oluşturmak,
  • Gelişimsel ve bilimsel çalışmalarda yer alma, matematik ve diğer alanlardaki problemlerin çözümünde matematiksel yöntemlerin uygulanmasının gerekli olduğu,
  • Sosyal kurumlar, hizmetler, ekonomik ve diğer faaliyetlerde profesyonel ve kalifiye uzmanlara duyulan ihtiyacı karşılar.

Çalışma programı amaçları

  • Matematiksel modellemeye girişin yanı sıra, matematiğin doğal, teknik, sosyal ve diğer bilimler ve meslek dallarındaki çeşitli uygulamaları,
  • Matematiksel yöntemleri kullanarak problemleri tespit etme ve açığa çıkarma ve yaratıcı çözme yeteneklerini edinme,
  • Pratik kullanım becerileri ve bilgi bilimi teknolojilerinin uygulanması.

Matematik bilimlerinde doktorların yeterlikleri

Öğrenciler, sosyal yönetim, devlet yönetimi ve analitik düşünme yolunu içeren kamu ve özel sektördeki çeşitli teknik meslekler ve meslekler için gerekli yetkinliği, matematik alanında tam bir bilgi, istatistik bilgisi ve matematik yeteneğini kazanacaklardır. Çeşitli problemleri çözerken modelleme kullanabilmek. Buna ek olarak, mezun öğrenciler hem yurtiçi hem de yurtdışında bulunan üniversite dışı bölümlerde ve çeşitli bilimsel araştırma enstitülerinde çalışabilirler.