Eğitim Süresi: 4 yıl (8 yarıyıl) 240 AKTS
Akademik Başlığı: MATEMATİK VE FİZİKTE LİSANSÜSTÜ

Çalışma programı yapısı

Bu çalışma programı Matematik, Fizik, Bilgisayar Bilimleri, gen ve pedagojik eğitim dersleri vermektedir. Programda toplam 40 dersten 32’si zorunlu, 8’i seçmeli olmakta ve 14 seçmeli dersten seçilmektedir. Çalışmaların ilk yılında tüm konular zorunludur. Her konu için her dönem için 75 saat aktif öğretim vardır, Her konu 6 AKTS olarak değerlenir.

Çalışma programı amacı

  • Çağdaş toplumda Matematik ve Fizik ile bağlantılı mesleklerin net bir şekilde tanınması ve tanımlanması için öğrencilerin eğitimi,
  • İlköğretim düzeyinde öğretim için yeterlilik kazanılması,
  • Nüfusun nitelik yapısının geliştirilmesi ve Cumhuriyette sunulan yükseköğretim seviyelerinin ve çeşitliliğinin ilerlemesi.

Çalışma programı amaçları

  • Matematik ve Fizik alanlarında kaliteli genel ve profesyonel eğitim sağlamak,
  • Matematik ve Fizik alanlarında bilgi ve beceri kazandırmak ve aktarmak için
  • Öğrencilerle çalışma yaratıcılık teşvik etmek.

Mezun öğrencilerin yeterlilikleri

Bu çalışma programına hakim olarak öğrenciler, ilköğretim düzeyinde Matematik ve Fizik alanlarında tüm eğitim programlarının başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli profesyonel, didaktik, metodolojik, pedagojik ve psikolojik yeterlilikleri kazanacaktır. Her türlü öğretim için nitelikli olacaklar: tam zamanlı öğretim, iyileştirici öğretim, seçmeli öğretim ve müfredat dışı etkinlikler.