Eğitim Süresi : 1 yıl (2 yarıyıl) 60 AKTS 
Akademik ünvanı: MATEMATİK VE FİZİK ANABİLİM DALI

 

Çalışma programı yapısı

Bu çalışma programı Matematik, Fizik ve psikolojik-pedagojik eğitim kursları sunmaktadır. İlk yarıyılda 3 ders zorunludur ve üç dersin bir listesinden seçilmektedir. Tüm dersler bir sömestir. Her konu için bir sömestrde 75 saat aktif öğretim vardır. Her konu 6 AKTS olarak değerlendirilmektedir. İkinci dönem bağımsız araştırma ve yüksek lisans tezinin yazılması için ayrılmıştır.

Çalışma programı hedefi

Çalışma programının temel hedefleri şunlardır:

  • Öğrencileri çağdaş toplumda Matematik ve Fizik alanlarında açık bir şekilde tanımak ve tanımlamak için eğitmek,
  • Öğrencilerin orta ve ilköğretimde öğretim için yeterlilik kazanmaları.

Çalışma programı amaçları

  • Öğrencilere Matematik ve Fizik alanlarında kaliteli genel ve profesyonel eğitim sağlamak,
  • Öğrencilerin Matematik ve Fizik alanlarında bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak,
  • Öğretimde yaratıcılığı teşvik etmek ve öğrencilerle iletişim kurmak.

Mezun öğrencilerin yeterliliği

Çalışma programında uzmanlaşan öğrenciler, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde Matematik ve Fizik alanlarında eğitim programlarının başarılı öğretimi için gerekli profesyonel, didaktik ve metodolojik yanı sıra öğretim ve psikolojik yeterlilikler elde edecek. Tam öğretim, iyileştirme öğretimi, seçmeli öğretim ve müfredat dışı aktiviteler: Her türlü eğitim için nitelikli olacaklar.