Eğitim Süresi : 1 yıl (2 yarıyıl) 60 AKTS 
Akademik ünvan: MATEMATİK ANABİLİM DALI

 

Çalışma programı yapısı

Tüm dersler zorunludur, bir sömestr sürer ve her konu 6 ETCS’de değerlendirilir. Son yüksek lisans tezi, 24 ETCS’de değerlendirilir ve 9. yarıyıldaki mesleki uygulama 6 ETCS’de değerlendirilir.


Çalışma programı hedefleri

Matematik çalışma programı aşağıdaki açıkça tanımlanmış hedeflere sahiptir:

  • İlköğretim ve ortaöğretimde öğretim için çalışma yeterlilikleri kazanmak,
  • Matematiksel ve diğer alanlardaki problemlerin çözümünde, matematiksel araçların kullanımının gerekli olduğu, gelişimsel ve bilimsel çalışmalarda yer almak için imkanlar elde etmek,
  • Sosyal, hizmet, ekonomik ve diğer faaliyetlerde profesyonel ve kalifiye uzmanların ihtiyaçlarını karşılar.


Çalışma programı amaçları

Çalışma programının amaçları şunlardır:

  • Matematik alanında bilgi ve becerilerin benimsenmesi ve aktarılması,
  • Matematiksel modellemeye, matematiğin farklı uygulamalarına, doğal, teknik, sosyal ve diğer bilimler ve mesleklere giriş,
  • Matematiksel kanıtların anlaşılmasını ve aynı zamanda daha genel durumlarda mantıksal tartışmayı mümkün kılma,
  • Matematiksel araçların kullanımıyla yaratıcı problem çözme yeteneklerini edinme,
  • Pratik kullanım becerileri ve bilgi bilimi teknolojilerinin uygulanması.


Mezun öğrencilerin yeterlilikleri

Çalışma programına hakim olarak öğrenciler, matematik alanında ilk ve orta öğretim düzeyinde tüm eğitim programlarının başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli mesleki, didaktik ve metodolojik yanı sıra pedagojik ve psikolojik yeterlilikleri elde edeceklerdir. Tam öğretim, iyileştirme öğretimi, seçmeli öğretim ve müfredat dışı aktiviteler: Her türlü eğitim için nitelikli olacaklar.

Öğrenciler, analitik düşünme biçimi, matematik alanında tam bilgi, çeşitli problemleri çözerken matematik modellemesini ve istatistiği anlama becerilerini içeren toplum, devlet yönetimi ve kamu ve özel sektörde çeşitli teknik işler ve meslekler için gerekli uzmanlığı elde edeceklerdir.