Eğitim Süresi: 3 yıl (6 sömestr) 180 AKTS 
Akademik adı: MİMARLIK DOKTORA

Çalışma programı yapısı

Çalışma programı, üç disiplinden oluşmaktadır. Bunlardan ilki, belirli disiplinler ve daha geniş (birinci dönem) çerçevesinde problemlerin araştırılmasında temel metodolojik yaklaşımlara ayrılmıştır, ikincisi, araştırmaya yönelik bağlamsal olarak ilgili değerlendirmelere atıfta bulunmaktadır. Seçmeli dersler (ikinci ve üçüncü sömestr) ile araştırma konularına odaklanmanın olanaklılığı ile yapılandırılmış bir ortamda problemler, ve üçüncüsü akıl hocasıyla işbirliği içinde bağımsız araştırmalara ayrılmıştır (dördüncü ve Beşinci yarıyılda, problemi tanımlayan bağımsız araştırma, altıncı bölümde, doktora tezinin formülasyonu, uygulaması ve yazımıdır. Çalışmalar sırasında mentor ile işbirliği içindedir.


Çalışma programı amacı

Mimarlık doktora çalışmaları çalışma programının temel amacı, inşa edilen çevreye bağlı disiplinler alanında ileri araştırma yeterliliğinin kazanılmasıdır. Bahsedilen alanlardaki araştırmaların özelliği olan özel metodolojik prosedürlerin yeterliliğine özel önem verilmektedir (öncelikle “Projede Araştırma”). Bu programın özelliği, yapılandırılmış bir alanın özelliği olan çok sayıdaki fenomenden kaynaklanan çok disiplinli araştırmadır. Bu çalışma programının aday-öğrencisinin, çalışma alanlarını bütünleştirmesi ve sentezlemesi beklenmektedir. .


Çalışma programı amaçları

Önerilen çalışma programının temel amacı, mimarlık, şehircilik ve mimari yapıların en üst düzeydeki akademik eğitiminin edinilmesidir. Bu, öğrencilerin analiz, sistematize etme ve sentezleme konusundaki yeterliliklerini ve söz konusu alanlardaki sorunların ilgili tahminlerine dayanan araştırmaların yanı sıra araştırma veya yüksek öğrenim kurumlarında bireysel veya ekip olarak bağımsız ve sorumlu araştırmaları da kapsar.


Mezun öğrencilerin yeterlilikleri

Doktora çalışmalarının programı, öğrencilere, çalışmalarını takiben bilgi, beceri, gelişmiş yetenek ve yeterliliklere sahip olmalarını sağlayacak:

  • Yapılandırılmış çevre ile bağlantılı alanlarda pratik ve teorik problemlerin bağımsız çözümlenmesi ve kalkınma ile bilimsel araştırmaların yürütülmesi;
  • Uluslararası araştırma projelerinin gerçekleştirilmesine dahil olmak;
  • Mimarlık ve şehircilik çerçevesinde yeni teknolojilerin ve prosedürlerin geliştirilmesi ve bahsedilen araştırma alanlarında en modern bilginin anlaşılması ve kullanılması;
  • Bilimsel araştırma sonuçlarını aktarmada profesyonel düzeyde iletişim;
  • Bu sonuçları bilimsel konferanslarda, bilimsel yayınlarında ve diğer ilgili dergilerde yayınlayarak yeni yaratıcı ve teknik çözümler sunmaya;
  • Oluşturulan çevreye bağlı disiplinlerin kapsamlı bir bilgi ve anlayış