Eğitim Süresi: 4 yıl (8 yarıyıl) 240 AKTS 
Akademik ünvanı: MİMARLIK MÜHENDİSLİĞİ

 

Çalışma programı yapısı

Çalışma programı, çeşitli öğretim alanları (mimarlık, şehircilik, yapılar, görsel iletişim, mimarlığın gelişimi, genel konular) yoluyla yapılandırılmıştır. Öğrenciler, belirli bir proje üzerinde bireysel veya grup çalışması yoluyla, Mimarlık, Şehircilik ve diğer ilgili alanlarda gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri edinirler.


Çalışma programı amacı

 • • Mimarlık alanında bilimsel ve profesyonel bilgi ve başarıların geliştirilmesi ve uygulanması için öğrencilerin yeterliliği.
 • • Mimarlık alanında mesleki niteliklerin kazanılması.
 • • Diploma düzeyinde sürekli eğitim ve daha sonra Mimarlık, Mimarlık ve Şehircilik Konstrüksiyonları alanlarında doktora akademik çalışmalarını almak.


Çalışma programı amaçları

Akademik akademik çalışmaların tamamlanması üzerine öğrenci şunları yapmalıdır:

 • Mimari ve inşaat mühendisliği tasarımının ve mimarlık mühendisliğinin işleyişini anlamak için gerekli temel bilgilere sahip olmak,
 • Mesleğin kanunları, standartları ve ahlaki ve etik kurallarına uygun olarak çalışmayı öğrenmek,
 • Mesleğin içinde ve dışında uzmanlarla mimarlık ve şehircilik mesleği ile ilgili problemler hakkında iletişim ve bilgi alışverişi ve bilgi alışverişi kapasitesine sahip olmak,
 • Daha ileri düzeyde profesyonel ve akademik eğitim ve ilerlemede edinilen bilgi ve prosedürleri uygular,
 • Mimarlık ve şehirciliğin toplum ve çevre üzerindeki etkisini anlamak ve tasarım ve mühendislik görevlerini çözmede ahlaki ve etik bir tutum sergilemek,
 • Kritik argümanları, varsayımları, soyut kavramları ve verileri karar vermede ve mimari ve kentsel problemleri yaratıcı bir şekilde çözmede değerlendirir.


Mezun öğrencilerin yeterlilikleri

Temel akademik çalışmaların tamamlanması üzerine öğrenci şu konularda eğitim alır:

 • Mimari tasarım bilgisi, temel yapı teorisi, temel yapı teknolojisi, sosyal, kültürel, rasyonel ve irrasyona bilgilerini uygular
 • Temel tasarım ve mühendislik problemlerini tanımak, tanımlamak ve çözmek,
 • Şehircilik mesleğinde temel sorunları tanımak, tanımlamak ve çözmek,
 • Mimarlık, sanat, hümanist ve sosyal bilimler tarihi ve teorisi hakkında yeterli bilgiye sahip olmak, insan ve mimariyi, mimariyi ve çevreyi insanın ölçüsüne uyumlaştırmak ve mimarlık mesleğinin toplumdaki bilincini geliştirmek
 • Küçük karmaşıklığın tasarım yapıları,
 • Daha küçük bina projelerini denetleyin ve daha büyük mimari projelerin planlanması, gerçekleştirilmesi, denetlenmesi ve sürdürülmesinde yardımcı olarak yer alır.