Eğitim Süresi : 1 yıl (2 yarıyıl) 60 AKTS 
Akademik ünvanı: MİMARLIK 

Çalışma programı yapısı

Bu çalışma programı, ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere olumlu yanıt veren mimarların profesyonel eğitiminin bir yuvarlanmasıdır. İlk yarıyılda öğretmenlik mesleğinin yönlerine odaklanırken, ikinci yarıyılda bir yüksek lisans tezi yazarak, öğrencinin karmaşık bir problem ve tasarım görevini çözerek edinilen bilgi ve becerileri sentezleme görevi vardır.


Çalışma programı amacı

Çalışma programının temel amacı, bir eğitim vakfı, mesleki niteliklerin kazanılması ve mimarların, şehircilik ve ilgili alanlardaki çeşitli uzmanlık ve doktora çalışmaları için mimarların daha fazla mesleki ve araştırma ilerlemesi için öğrencilerin hazırlanmasıdır.

Bu anlayış, bir yandan, mimarların bölgedeki akademik eğitim sisteminin geleneği ve evrimine dayanırsa, ve diğer yandan da mimarların profesyonel katılımı için geniş bir imkanlar alanına dayanır.


Çalışma programı hedefleri

Önerilen çalışma programının temel amacı, yüksek eğitimin mimarlık, şehircilik ve mimari yapıların inşaat teknolojisi alanında edinilmesidir. Bu, belirtilen alanlardaki bilimsel, profesyonel ve sanatsal başarıların kazanılması, geliştirilmesi ve uygulanması için öğrencilerin eğitimini ima eder.

İçeriği ile, çalışma programı öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmelerini sağlamalıdır:

 • işlevsel, estetik ve teknik gereksinimleri karşılayan mimari projeler yaratma kapasitesi;
 • mimarlıkta tasarım kalitesinin bir etkisi olarak güzel sanatlar bilgisi;
 • planlama ve planlama sürecine bağlı becerilerin yanı sıra, şehir planlaması ve tasarımıyla ilgili bilgi;
 • Bir yapı yapısının tasarım sürecinin ve mimari yapıların tasarlanmasıyla bağlantılı mühendislik problemlerinin anlaşılması;
 • İnşaat mühendisliği fiziği problemleri, uygulamalı teknolojiler ve arşitektonik yapıların işlevlerini, gerekli konfor ve iklim koruma koşullarını sağlamak amacıyla yeterli düzeyde bilgilendirmek;
 • mimarlık ve yapıların yanı sıra, mimari ve yapıların gerçekleştirilmesi sürecinde yer alan kurum ve sektörler hakkında yeterli bilgi birikimine sahiptir.

Mezun öğrencilerin yeterlilikleri

Mimarlık diploması akademik çalışma çalışma programı ile öğrenci aşağıdaki yetkinlikleri kazanacaktır:

 • mimarlık ve inşaat mühendisliği projelerini araştırma ve tasarlama sürecinde karmaşık yöntem ve prosedürleri kullanmak,
 • disiplinin belirli alanlarından ve bunlarla ilgili olanlardan bilgiyi birleştirmek ve bunları kentleşmiş bir çevrede sorunların bütüncül çözümünde sürece dahil etmek.

Öğrenci ayrıca konuya özel aşağıdaki becerileri kazanacaktır:

 • Kentleşmiş bir çevrede karmaşık fenomenlerin anlaşılması ve analizi ve mimarlığın, şehircilik ve mimarlık teknolojisinin gelişimindeki rolü,
 • architectonic yapıların gerçekleştirilmesi sırasında architectonic ve urbanistic deisgn, organizasyon ve kontrol yöntemleri ve çeşitli yöntemlerin uygulanması,
 • özgül arkitektonik, kentsel ve teknolojik problemlerin çözümü ve karmaşık ve çok amaçlı architectonic ve urbanist çözümlerin üretilmesi.