Yapım-yönetim, senaryo yazarlığı ve kuramsal çalışmalar olmak üzere üç temel vurgu alanına sahip Sinema ve Televizyon bölümü öğrencileri  aldığı Sosyoloji, Psikoloji, Sanat Tarihi, Estetik, İletişime Giriş, İletişim Kuramları, Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri gibi genel kültür ve iletişim biliminin temel derslerinin yanı sıra Sinema ve Televizyonun Teknik Temellerini, Senaryo Yazımını, Temel Fotoğrafçılık ve alana özgü daha bir çok kuramsal giriş dersi alırlar. Bu çerçevede öğrenciler, kazandıkları bilgi ve becerileri daha da fazla geliştirebilmek için hem derslerde, hem de ders dışında uygulama fırsatı bulabilmektedir.