Resim bölümünde, çağdaş estetik anlayış ekseninde resim eğitimi ve resim temelinde duvar resim teknikleri öğretimi yapılmaktadır.Öğrenciler Temel Sanat Eğitimi, Modelden Resim, Resim ve Duvar Resmi Teknikleri derslerini görürler. Ayrıca sanatçı kişiliklerinin gelişmesinde ve çağdaş, özgün bir anlatım diline ulaşmalarında en az pratik çalışmalar kadar önemli olan kuramsal sanat dersleri de alırlar.