Eğitim Süresi: 4 yıl (8 yarıyıl) 240 AKTS 
Akademik ünvanı: ELEKTROJENERJİ VE BİLGİSAYAR BİLİMİ ENSTİTÜSÜ
 

Çalışma programı hedefleri

Bu çalışma programı, bilgisayar mühendisliği, multimedya ağları yönetimi, yayın istasyonlarını teknik olarak yönetme, görüntü ve ses tasarımı, bilgisayar animasyonları, konuşma ve müzik reprodüksiyonu için akustik odaların tasarlanması, multimedya ve web tasarımı için olanak sağlar.


Lisansüstü öğrencilerin çalışma programı amaçları ve yeterlilikleri

Çalışma programına hakim olarak, öğrenci aşağıdaki hedeflerin gerçekleştirildiği hem genel hem de kursa özel yetenekler edinir:

  • Genel ve özel bilginin kazanılması, yaratıcı yeteneklerin geliştirilmesi ve ses teknoloğu, TV teknolojisi, bilgisayar animasyonu ve multimedya alanında özel ve pratik becerilere hakim olma, böylece başarılı istihdam için güvenilir bir temel edinme;
  • Bugün ses ve görüntü alanında kullanılan en ileri teknolojileri uygulayabilecek ve uygulayabilecek bir ses ve görüntü teknolojisi mühendisi yetiştirmek;
  • Ses ve görüntü teknolojisi alanında yetkinlik, akademik beceri ve metodolojilerin kazanılması; Program özellikle yoğun yaratıcı çalışmalar, seminer kağıtları, projeler vb. aracılığıyla yaratıcı becerilerin geliştirilmesine ve özel becerilere (görüntü ve ses kaydı, ses ve video bilgi tasarımı, stüdyoda çalışma) hakim olmaya odaklanmıştır.
  • Çeşitli alanlardaki temel bilgileri ve uygulamalarını birleştirmek (ses teknolojisi, video teknolojisi, bilgisayar animasyonu, medya okuryazarlığı, yönetim);
  • Mevcut literatür ve uzmanlık kursları kullanılarak sürekli olarak mükemmelleştirilebilecek temel bilgilerin edinilmesi;
  • Uzun süreli başarıya yönelik medya operasyonlarında mesleki etik bilinci;
  • Çok kültürlü ortamlarda çalışma kabiliyeti ve medyanın taleplerini karşılayan ilerici iş kavramları.