Eğitim Süresi: 1 yıl (2 yarıyıl) 60 AKTS 
Akademik ünvanı: Ses ve Görüntü Teknolojisi Yüksek Lisans

Çalışma programı hedefleri

Ses ve Video Teknolojisi için çalışma programı aşağıdaki açıkça tanımlanmış hedeflere sahiptir:

  • Öğrencilerin ses ve görüntü üretimi alanında açıkça tanınabilir ve tanımlanmış mesleklerde eğitilmesi,
  • Sosyal açıdan yararlı ve geçerli olan ses ve görüntü üretimi ve post prodüksiyon üzerine çalışmak için yeterliliklerin kazanılması,
  • Ses, görüntü ve medya alanındaki değişime kalıcı uyum sağlanarak teknik ve teknolojilerin dinamik bir şekilde geliştirilmesi için gerekli bilgi ve düzeylerin yükseltilmesi için kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarının yerine getirilmesi,

Çalışma programı amaçları

Çalışma programı amaçları şunlardır:

  • Ses ve görüntü teknolojisi alanında bilgi ve beceri aktarmak,
  • Teknoloji, bilgisayar bilimi ve bilgi bilimi alanındaki temel bilgileri ses ve görüntü teknolojisindeki üretim, eğitim ve hizmet faaliyetlerinin ihtiyaçlarına göre entegre etmek,
  • Öğrencilerin kurumsal şirketlerde ve kamu sektöründe çalışabilmelerini sağlamak.

Mezun öğrencilerin yeterlilikleri

Ses ve Video Teknolojisi çalışma programına hakim olarak, bir öğrenci şunları yapabilir:

  • 2 boyutlu ve 3 boyutlu bilgisayar animasyon teknolojilerinin yanı sıra üretim ve post prodüksiyon ve post prodüksiyon alanlarında bilgi edinerek profesyonel alanda yenilikleri takip eder, uygular ve geliştirir.
  • Ses ve görüntü sistemlerini planlamak ve tasarlamak için yeterlilik kazanarak bilgi kullanımında beceri ve etkinlik geliştirmek,
  • İş süreçlerini tasarlar ve organize eder, ses ve video cihazlarının ve medya materyallerinin (ses ve video kayıtları) kontrolünü organize eder ve operasyonel kararlar verir.