Eğitim Süresi: 1 yıl (2 yarıyıl) 60 AKTS 
Akademik ünvanı: Ses ve Görüntü Teknolojisi Yüksek Lisans

Çalışma programı hedefleri

Ses ve Video Teknolojisi için çalışma programı aşağıdaki açıkça tanımlanmış hedeflere sahiptir:

  • Öğrencilerin ses ve görüntü üretimi alanında açıkça tanınabilir ve tanımlanmış mesleklerde eğitilmesi,
  • Sosyal açıdan yararlı ve geçerli olan ses ve görüntü üretimi ve post prodüksiyon üzerine çalışmak için yeterliliklerin kazanılması,
  • Ses, görüntü ve medya alanındaki değişime kalıcı uyum sağlanarak teknik ve teknolojilerin dinamik bir şekilde geliştirilmesi için gerekli bilgi ve düzeylerin yükseltilmesi için kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarının yerine getirilmesi,
  • Sırbistan Cumhuriyeti’nde nüfusun nitelik yapısını yükseltmek ve böylece üniversite düzeyinde eğitimin çeşitliliğini Cumhuriyet içinde ilerletmek.

Çalışma programı amaçları

Çalışma programı amaçları şunlardır:

  • Ses ve görüntü teknolojisi alanında bilgi ve beceri aktarmak,
  • Teknoloji, bilgisayar bilimi ve bilgi bilimi alanındaki temel bilgileri ses ve görüntü teknolojisindeki üretim, eğitim ve hizmet faaliyetlerinin ihtiyaçlarına göre entegre etmek,
  • Öğrencilerin kurumsal şirketlerde ve kamu sektöründe çalışabilmelerini sağlamak.

Mezun öğrencilerin yeterlilikleri

Ses ve Video Teknolojisi çalışma programına hakim olarak, bir öğrenci şunları yapabilir:

  • 2 boyutlu ve 3 boyutlu bilgisayar animasyon teknolojilerinin yanı sıra üretim ve post prodüksiyon ve post prodüksiyon alanlarında bilgi edinerek profesyonel alanda yenilikleri takip eder, uygular ve geliştirir.
  • Ses ve görüntü sistemlerini planlamak ve tasarlamak için yeterlilik kazanarak bilgi kullanımında beceri ve etkinlik geliştirmek,
  • İş süreçlerini tasarlar ve organize eder, ses ve video cihazlarının ve medya materyallerinin (ses ve video kayıtları) kontrolünü organize eder ve operasyonel kararlar verir.