Eğitim Süresi: 4 yıl (8 yarıyıl) 240 AKTS
Akademik ünvanı: BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ

 

Çalışma programı yapısı

Çalışma programları, Psikoloji, Sosyoloji, İstatistik, spor ve beden eğitimi alanında daha odaklı profesyonel konularla birlikte temel kurslar sunmaktadır.

Öğretimin, ön-sınav koşullarının tamamlanmasını ve seçilen deneklerde final sınavlarına hazırlanmayı sağlayan öğretim, işitsel ve laboratuar egzersizleri ve istişareleri şeklinde olması gerektiği düşünülmektedir.

Her ders, her yarıyıl için 45 ila 120 arasında değişen sayıda aktif öğretime sahiptir. Denekler için bu aralık 60 ila 75 saat arasındadır.


Çalışma programı amacı

Çalışma programı, özellikle spor ve beden eğitimi programlarının modern modellerinin geliştirilmesi ve uygulanması için profesyonelleri eğitmelidir. Bu, başlangıç ​​noktaları şunlardır:

  • Eğitim, spor, rekreasyon, turizm, sağlık ve eğitimin önlenmesi ve iyileştirilmesi alanında aktif olan kamu ve özel kuruluş ve kuruluşlarda iş ve meslek seçimini mümkün kılar.
  • Öğrenciler bilimsel ve profesyonel ilerlemelerin bağımsız takip, edinme, geliştirme ve uygulama için nitelikli olmalıdır,

Önerilen çalışma programının çalışmalarının çıktıları şunları sağlamalıdır:

  • Spor ve beden eğitimi alanlarında işgücü piyasasının gerektirdiği teorik ve pratik bilginin edinilmesi,
  • Spor ve beden eğitimi alanındaki profesyoneller için ekonominin, kamu işletmelerinin, bakım ve eğitimin gereksinimlerinin karşılanması.

Çalışma programı amaçları

  • Öğrenciler için fiziksel kültür ve spor alanlarında teorik, genel ve özel, program ve metodolojik bilgi edinme,
  • Öğrencilerin spor, spor ve rekreasyon, eğitim, sağlık koruma, turizm, spa ve kurum ve kuruluşlardaki çalışmalarını tamamladıktan sonra bilgilerini başarılı bir şekilde uygulayabilecek nitelikte olmaları,
  • Öğrenciler için bir alan ve bilgi birikimi edinme ve modern literatür ve uzmanlık dersi ile yaşam boyu öğrenmenin diğer formlarını kullanarak sistematik olarak bilgi birikimine dayanabilecek becerilere hakim olma.

Mezun öğrencilerin yeterlilikleri

Bu çalışma programı aşağıdaki temel meslekler için profesyonellerin belirli profillerini eğitmektedir:

  • Okullarda, okul öncesi kurumlardan üniversiteye, polis ve askeri akademilere kadar her türlü eğitim sisteminde ve okul düzeyinde beden eğitimi sisteminde eğitim çalışması,

Spor ve Beden Eğitimi’nin çalışma programı, öğrencilere meslekleri hakkında bilgi ve anlayış kazandırmak, edinilen bilginin uygulanması, uygulamada belirli sorunların etkin bir şekilde çözülmesi, kendi entelektüel kapasitelerinin geliştirilmesi, mesleki alandaki bilginin bilgi ile birleştirilmesi konularında eğitir.