Spor Yöneticiliği Bölümü; genel işletmecilik ile ilgili kavramlar ve yaklaşımlar yanında spor yönetimi, spor hukuku ve spor ekonomisini içeren interdisipliner bir alandır. Bölümün amacı ülkemizde eksikliği hissedilen spor yöneticilerini yetiştirmektir. Bölüm, öğrencilere organizasyon becerilerini kazandırmak için teorik ve uygulamalı dersleri geniş bir perspektif içinde sunmayı amaçlamaktadır. Mezunlar spor yönetimi ile ilgili spor tesislerinde ve farklı pozisyonlarda (pazarlama, finans, halkla ilişkiler, rekreasyon ve spor tesis işletmesi gibi) bir işe sahip olacaklardır. Bilgi, beceri, anlayış ve davranış bakımından donanımlı spor yöneticileri spor hizmet sektörüne kazandırılacaktır. Mezunlar, spor disiplinine uzun vadede değer katacak ve sporla bağlantılı yönetsel sorunlara yeni bakış açıları sağlayacaklardır.