Çalışma Süresi: 4 yıl (8 yarıyıl) 240 AKTS 
Akademik ünvanı: Tarım Mühendisliği

 

Çalışma programı yapısı

Çalışmaların ilk ve ikinci yılı, her biri 10 zorunlu ders sunmaktadır. Çalışmaların üçüncü ve dördüncü yılı 10 konu, 6 zorunlu, 4 konu seçmeli ve 12 denekten oluşan bir gruptan seçilmiştir. Çalışma programının başı, öğrencilere 24 listeden 8 dersi seçmeleri konusunda tavsiyede bulunur. Bu çalışma programı ayrıca laboratuvar eğitim kursları ve pratik saha kursları da sunmaktadır.

Çalışma programında uzmanlaşan öğrenciler, Yeni Pazar Devlet Üniversitesi ve Belgrad Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından akredite edilmiş bir Lisans Diploması alacaklardır.


Çalışma programı hedefleri

Çalışma programının temel amacı, Tarımsal Üretim alanında profesyonellerin, alanında mevcut bilgilerin uygulanmasını gerektiren çeşitli aktiviteleri gerçekleştirebilecek nitelikte eğitimlerinin yanı sıra, daha ileri düzeydeki çalışmalara olanak sağlamaktır.

Tarımsal Üretim alanında yüksek düzeyde eğitimli profesyoneller, kaynak yönetimi ve değerlerinin çoğaltılması için gereklidir, şu an için, rasyonel ve sürdürülebilir üretimin organizasyonu zorunludur.

Mezun mühendisler şu konularda kalifiye olmuşlardır:

 • Sağlık güvenliği gıda üretimi alanında modern teknolojilerin uygulanması;
 • Ürünlerin maksimum ekonomik etkileri ve katı kalite kontrolü ile etkin ve verimli üretimin yeterli organizasyonu;
 • Tarımsal üretim alanında gerekli kalite standartlarının uygulanması.

Çalışma programı amaçları

Kimya, biyoloji, bilgisayar bilimi, pedoloji, genetik, hayvancılık, fitoparmasötik, bitkisel üretim, sebze bitkileri, meyve yetiştiriciliği ve bağcılık, haşere kontrol teknolojisi, organik sebze üretim teknolojisi, arıcılık, balıkçılık, tarım makineleri, tarımsal iş sistemlerinin yönetimi, meyve ve sebzelerin teknolojisi, hayvansal ürünler teknolojisi, bahçecilik bitkileri yetiştiriciliği, gıda kalitesi ve güvenliği, tarım işletmelerinde kalite yönetimi ve çiftlik yönetimi.

Temel akademik çalışmalar için Tarımsal Üretim çalışma programı aşağıdaki hedefleri yerine getirecektir:

 • Mezun öğrenciler için edindikleri bilgileri pratik problemleri çözmede anlamaları ve iletebilmeleri için;
 • Öğrencilere tarım, gıda endüstrisi, kamu, idari ve yerel özyönetim kurumları, eğitim ve diğer ekonomik konulardaki bilginin bağımsız olarak uygulanmasını sağlamak;
 • Teknik-teknolojik alandaki geniş ya da çok disiplinli bağlamın yeni ya da bilinmeyen çevrelerinde problemlerin anlaşılması ve bilginin uygulanması için öğrencilerin bilgi edinmesini sağlamak.

Mezun öğrencilerin yeterlilikleri

Çalışma programına hakim olarak öğrenciler aşağıdakiler için yeterlilik kazanacaklardır:

 • Biyoteknolojik bilimsel alan etkinliklerinden kaynaklanan farklı durumlarda problemleri anlamak ve çözmek;
 • Karmaşık problemleri çözmede bilgiyi bütünleştirebilme yeteneği;
 • Farklı bilimsel ve profesyonel bilgilerin yerleştirilmesi ve yayınlanması, fikir alışverişinde bulunulması;
 • Edinilen temel bilgileri biyoteknik ve ilgili doğa bilimleri alanlarında uygulama becerisi;
 • Etkin bilimsel iletişim yeteneği ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği için bir tutum oluşturma becerisi.

Çalışma programında uzmanlaşan öğrenci, University of Belgrade – Master of Arts, uzmanlık ve doktora akademik çalışma programlarında çalışmalarına devam edebilir.