Eğitim süresi: 1 yıl (2 yarıyıl) 60 ESPB 
Akademik Ünvan: Gıda Mühendisi Yüksek Lisans

 

Çalışma Programı Amacı

Bu çalışma programının amacı, Gıda Teknolojisi alanından öğrencilerin, aşağıdaki alanlarda bilginin derinleştirilmesini güvence altına alan, lisansüstü akademik çalışmalar düzeyinde eğitimidir:

 • Bilimsel araştırma laboratuvarları, kalite kontrol için akredite laboratuarlar, biyo-teknoloji ve geliştirilmiş laboratuvarlar;
 • Yaşam çevrelerinde izleme ile ilgilenen kurumlarda yönetim ve politika oluşturma uzmanlarının eğitimi;
 • Meslek liselerinde çalışma yeteneği;
 • Endüstri alanında, eğitim veya araştırma alanında eğitim olup olmadığına bakılmaksızın ileri eğitim için hazırlık;
 • Genel olarak Gıda Sanayiinin gelişiminin uyarılması.


Çalışma Programı Amaçları:

 • Öğrencilerin Gıda Teknolojisi alanındaki temel teorik, metodolojik ve uygulama boyutlarını öğretmek;
 • Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda yaşam çevre koruma için gerekli olan farkındalığın geliştirilmesi;
 • Elde edilen bilgilerin pratik sorunların çözümünde uygulanması için yeteneklerin kazanılması;
 • Sürekli eğitim ihtiyacına yönelik farkındalığın geliştirilmesi;
 • İleri eğitim için gerekli olan bilginin kazanılması;
 • Kalitatif (nitelikli) ve niceliksel analiz için yeteneklerin geliştirilmesi ve işin iş kalitesinin değerlendirilmesi ve aynı zamanda iştirakçiler.


Mezun Öğrencilerin Yetkinliği

Bir öğrencinin çalışma programını bitirdikten sonra kazandığı yeterlilikler:

 • Gıda Teknolojisi konularının çözümünde metodolojik prensiplerin benimsenmesi (operasyon yönetimi ve süreçleri);
 • Gıda Teknolojisi alanında son derece profesyonel işlerin yapılması için gerekli olan bilgi ve becerilere sahip olmak, et teknolojisi ve et ürünleri konusunda özel bir uzmanlık seviyesi ve aynı zamanda süt teknolojisi ve günlük ürünleri;
 • Gıda Teknolojisinin bilimi ve pratiğindeki başarılar ve bunların uygulanması ile güncellenmesi;
 • Gıda Teknolojisi alanında yeni bilgiler kazanmak için uzman literatürün kullanımı;
 • Somut sorunların çözümünde edinilen bilgileri uygulama becerisi;
 • Bilgiyi başarılı bir şekilde aktarma ve gençlik içinde ekolojik farkındalığın gelişmesi ve sürdürülebilir kalkınma prensiplerine uygun olarak yaşam çevresine düzenli ekolojik görüşlerin geliştirilmesi.