Bölüm Yeni Türk Dili, Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Eski Türk Dili ve Halk bilim olmak üzere beş anabilim dalından oluşmaktadır. Başta dil, edebiyat, dilbilim, halk bilim olmak üzere tarih, arşivcilik, sosyoloji, eğitim gibi bilimlerle disiplinlerarası çalışmaya uygun bir bilim alanıdır. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk dilinin ve edebiyatının geçmişten günümüze gelişimini inceleyen bir alandır. Türk dilinin tarihsel gelişimini, akıl ve dil arasındaki, dil ile kültür arasındaki ilişkiyi inceler. Bunun için Türk dilinin tarihinden ve bu dönemlere örnek oluşturabilecek metinlerden yararlanır. Metinler, Türk Halk Edebiyatı, Eski Türk Dili, Osmanlı (Divan) Edebiyatı ve Çağdaş Türk Edebiyatı gibi farklı dönemlerin ve farklı toplumsal kesimlerin ürünüdür. Ayrıca, dünya edebiyatının belli başlı klasiklerinin incelenmesi de, lisans programımızın kapsamında yer almaktadır. Bölümden mezun olanlar kendi alanlarında akademisyen, öğretmen ya da arşiv görevlisi olabilir; müzelerde ve kütüphanelerde çalışabilirler.