Uluslararası Ticaret Nedir, Neden Tercih Edilmelidir?

Uluslararası Ticaret Bölümü’nün başta uluslararası ekonomi olmak üzere işletme, finans, hukuk, siyaset gibi birçok farklı alanda uzmanlaşmayı sağlayan müfredatı bulunmaktadır. İngilizce destekli bir lisans programıdır. Müfredattaki bazı dersler İngilizce sunulmakta; böylece hem Türkçe hem de İngilizce terminolojiye hakim olunması amaçlanmaktadır. Öğrencilerimiz kurumumuzda kazandıkları girişimcilik kültürü sayesinde mezuniyetleri sonrasında uluslararası ticaret alanında yönetici ya da yönetici adayı olarak birçok mevkide/yönetim kademesinde görev alabilmektedirler. Bölüm öğrencilerine müfredatlarında seçmeli ders olarak bulunan ek yabancı dil seçeneği ile Rusça, Çince, Almanca, Fransızca, İspanyolca gibi birçok farklı dili öğrenme fırsatı sunulmaktadır. “Uluslararası Ticaret Stajı” seçmeli dersi, öğrencilere rekabetçi iş dünyası koşullarına güçlü bir şekilde hazırlanma imkanı sağlamaktadır.

Her biri diğerlerinden bir şekilde farklı ve kendine özgü yaklaşımlara sahip Ekonomi, Hukuk ve İşletme disiplinlerinin bilgi ve yöntemlerini Uluslararası Ticaret alanının son derece özel ortam ve şartlarını ön plana alarak, olabildiğince uyumlu bir biçimde bir araya getirecek bir formasyon; bölümümüzün öğrencilerimize vermeyi hedeflediği de budur. Bu hedef doğrultusunda, programlarımız; öğrencilere, sağlam bir teorik temel yanında, uluslararası ticaretin temel kavram ve uygulamalarını, firma, sektör ve ülkeler bazındaki güncel meselelerini, strateji ve politikalar konusundaki yönelimleri gerçek yaşamdan ve uygulamadan örnekler de vererek ayrıntılarıyla açıklamayı, böylece onları bu alanda yeterli bilgi ve becerilerle donatmayı amaçlamaktadır.

Çalışma Alanları:

Bölümümüzün mezunları dış ticaret firmalarında, uluslararası finans şirketleri ve uluslararası lojistik sektöründe faaliyet gösteren şirketler tarafından tercih edilmekte ve kolayca iş imkanı bulabilmektedirler.