Eğitim Süresi: 1 yıl (2 yarıyıl) 60 AKTS
Akademik ünvan: YÜKSEKÖĞRETİMDE YÖNETİM YÜKSEK LİSANS

 

Çalışma programı yapısı

İkinci derece eğitim programı, yüksek öğretim alanında yönetimde yer alan farklı profillerin yöneticileri ve profesyonelleri için eğitimi genişletmiştir. Bu anlamda öğretim, ilk dönem genel bilgi yönleri üzerinde yoğunlaşırken, ikincisi, seçmeli derslerden birinin seçilmesi ve yüksek lisans tezi hazırlanması yoluyla öğrencinin, ilgili konularda uzmanlığını sağlamak.


Çalışma programı hedefleri

Yükseköğretimde Yönetim Diploması akademik çalışma programının temel hedefleri, işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda eğitim temellerinin, mesleki niteliklerin kazanılması ve çeşitli uzmanlık ve doktora çalışmalarında daha ileri düzeyde mesleki ve araştırma eğitimi için öğrencilerin hazırlanmasıdır. yönetim veya ilgili alanlarda benzer çalışma programlarının yokluğunda, bu çalışma programı diğer eğitim kurumlarındaki profesörler / müdürler / idari personel için yararlı olabilir.


Çalışma programı amaçları

Önerilen çalışma programının temel amacı, yüksek öğretim alanında yönetim alanında uygun yüksek öğrenim elde etmektir. Bu, öğrencilere yönetim alanından bilimsel, profesyonel ve sanatsal başarılar elde etmeyi, geliştirmeyi ve uygulamayı, aynı zamanda yüksek öğrenim sistemlerinden öğrenmeyi de içerir.

Bu program, öğrencilere yükseköğretimde ilgili tüm seviyelerde değişim süreçlerine analitik ve eleştirel bir yaklaşım için sağlam bir temel kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu süreçler:

 • Sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınma ve kültürel farkındalığın güçlendirilmesi için önemli bir sektör olarak yüksek öğrenimin yakın zamanda yeniden keşfedilmesi,
 • Küreselleşmenin ve ekonomik liberalleşmenin yüksek öğretim üzerindeki artan etkisi,
 • Ulusal ve uluslararası düzeylerde kaliteli araştırma ve diğer hizmetlerin öğretilmesine dikkat çekmek.

Bu çalışma programı, özellikle bu alanda Avrupa standartlarına ulaşmanın yanı sıra, yükseköğretimde kalitenin test ve geliştirme konularını vurgulamaktadır.


Lisansüstü öğrencilerin yeterlilikleri

Bu çalışma programına hakim olarak, öğrenciler aşağıdaki genel yeterlilikleri elde edeceklerdir:

 • Son derece gelişmiş iletişim becerileri – sözlü ve yazılı;
 • Bilgisayar teknolojilerini aktif olarak kullanma becerisi
 • Takım çalışmasında ve ayrıca dar sosyal ve uluslararası çevrede çeşitli taraflarla iletişim ve işbirliği;
 • Araştırma sonuçlarının herkes için anlaşılabilir ve erişilebilir bir şekilde sunulması;
 • Yaşam boyu öğrenme kapasitesi;
 • Prosedürlerin uygulanmasında karar verme ve verimlilikte kararlılık ve sorumluluk.

Öğrenciler ayrıca aşağıdaki konuya özgü becerileri kazanacaklardır:

 • Yüksek öğretim programlarını yapılandırmak için sistem, kurum ve ilkeleri bilmek ve anlamak,
 • Yükseköğretim alanı araştırmaları alanındaki temel kavram, teori ve disiplin ilkelerini uygulamada uygulamak,
 • Yükseköğretimde yönetim ve kalite gelişiminin rolünü analiz etmek ve anlamak.