Akreditasyon nedir?

Akreditasyon; verilmekte olan eğitim hizmetinin, şartlara, standartlara, yönetmeliklere uygunluğunu göstermek üzere o eğitim kurumu için yapılan inceleme sonucunda belgelendirme işlemlerini yapan kurumların uluslararası kriterlere göre denetleme yaparak kurumun yeterliliklerinin onaylanması ve belli aralıklarla denetlenmesi işlemidir.

Akreditasyon’da amaçlanan hedefler nelerdir?

 • Sistem ders ve öğretim üyesi standartlarını belirlemek ve raporların güvenirliliğini artırmak.
 • Uluslararası eğitim ve hizmeti kolaylaştırmak.
 • Yeterliliği standart dizasyonu hizmet alacak öğrenciler için şeffaf hale getirmek.
 • Uygunluk değerlendirmesi altyapısı oluşturmak.

Akreditasyon’un faydaları nelerdir?

 • Personel katılımının ve kalite düzeyinin kontrolü ve desteklenmesi,
 • Personel arasında iletişimin geliştirilmesi,
 • Hizmet alımı yapan öğrencilerin eğitim aldığı kurumu tanıyıp hizmet kalitesini öğrenmesi.
 • Eğitim faaliyetlerin gelişimi ve ilerlemesi için akreditasyonun hedeflenmesi,
 • İşletme politikalarının belgelendirilmesinin sağlanması,
 • Kurumu değerlendirecek bir mekanizmanın yaratılması,
 • İyi hizmet veren kuruluşların resmi olarak tanınmaları,
 • Çalışmalarda yeterliliğin arttırılması.