Avrupa Standartlarında Eğitim Başvuru Formu

  Yeni Pazar Üniversitesi’e Yeni Katılan Sevgili Gençler,
  Yoğun, zor ve meşakkatli bir hazırlık süreci sonunda, geleceğinize doğru bizimle yol almaya karar vererek bölümünüzü seçtiniz ve öğrencimiz oldunuz! Ailemize hoş geldiniz.
  Teknoloji ve dünya konjöktörünün de sürekli değişmesi ve gelişmesiyle birlikte artık yeni alanlar, yeni sistemler hayatlarımıza girdi ve her an da girmeye devam ediyor. Sizler de çağdaş ve uygar insanlar olarak geleceğiniz hakkında çok önemli seçimler yapıp, kararlar verdiniz. Ve bu kararınız hepimizi Yeni Pazar Üniversitesin’de buluşturdu. Böylece sizler öğrenim, bizler öğretim yolunda yürümeye birlikte başlayacağız.

  Değerli Öğrenci Arkadaşlarım,
  Üniversiteler; teorik bilgisini güçlendiren, uygulamaların nasıl yapılacağını öğretmek için oluşturulmuş; dünyayı, insanı anlamlandıran ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştiren yapılardır. Hiç kuşkusuz bizlerin de böyle bir yapı oluşturmamızdaki amacımız: Özgür düşünce çerçevesinde, bilgi üretmek; bütünün parçasını kademe kademe sunarak; sektöre aydın, gelişime açık, vizyon ve misyonu olan insanlar kazandırmaktır.
  Akademik dünya ile her gün biraz daha yoğunlaşan ilişkilerimiz ve işbirliğimiz, katlanarak artan hizmet anlayışımız, genç üniversitemizi, hızlı adımlarla gelece taşıyor olacaktır.
  Sevgili Öğrenci Arkadaşım,
  Bir öğretim kurumunda en önemli öğe, daima öğrencilerdir; Yeni Pazar Üniversitesin’de en önemli unsuru, sizler olacaksınız.
  Kendinizi çeşitli programlar kapsamında dünyanın çeşitli üniversitelerinde yer almaya da hazırlayın! Yüksek lisans, doktora programlarında olmayı şimdiden düşünmeye başlayın! Bir dünya markasının üniversitesinde olmanın güvenini siz de yaşayacaksınız.
  Sizlere; sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimle sevgiler…

  Novipazar Albania ve Freud Universitat Albania İle Protokoller İmzalandı

  NOVİ PAZAR UNİ ALBANIA VE FREUD UNİVERSTİESİ ALBANIA ARASINDA PROTOKOLLERİMİZ İMZALANMIŞTIR. VERİLECEK OLAN EĞİTİMLERİN DİPLOMALARI YÖK DENKLİK TANINIRLIĞINA HAİZDİR.

  Pandemi Süreci ve Hayatımıza Etkisi

  Koronavirüs (Covid-19) pandemisi ile beraber yakın geçmişte ütopik olarak değerlendirilebilecek deneyimler, 2020 yılının başından itibaren küresel olarak tüm dünyada yaşanmaya başlanmıştır. Hayatın her alanını etkileyen Covid-19 özellikle eğitime yönelik bakış açısını da yeniden değerlendirmeyi gerektiren sonuçlar doğurmuştur. Eğitime yönelik değerlendirmelerin kavramsal tartışmalar bağlamında ele alındığı bu tarama çalışmasında acil uzaktan eğitim (emergency remote education) ve uzaktan eğitim (distance education) kavramları açıklanmıştır. Bunun yanı sıra pandemi süresince ortaya çıkan durumlara göre eğitim teknolojileri, uzaktan eğitimde ders tasarımı, ölçme değerlendirme, dijital veriler ve etik, yeni eğitsel roller, dijital yeterlilikler ve dijital beceriler, dijital dönüşüm, dijital bölünme, eğitimde açıklık felsefesi, sosyal eşitlik, travma ve kaygı, ilgi, anlayış ve empati pedagojisi, destek toplulukları ve mekanizmaları ile yükseköğretimde ekonomik boyut bağlamında değerlendirmeler yapılmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarına göre koronavirüs pandemisinin eğitim alanını doğrudan ve dolaylı olarak birçok şekilde etkilediği, eğitimde sürekliliği her koşulda sağlamak için köklü reformlara ve stratejik planlamaya ihtiyaç olduğu görülmüştür. Devamını Oku

  LİSANS PROGRAMLARI

  YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

  YENİ PAZAR ÜNİVERSİTESİ

  students

  Uluslararası Yeni Pazar Üniversitesi örgün ve uzaktan öğretim veren bir yükseköğretim kurumudur.  Avrupanın genelindeki farklı üniversitelerin alanında yetkin akademisyenleri tarafından desteklenmektedir. Avrupa’nın sistematik ve başarılı eğitim sistemini dünya ülkelerine tanıtmak, üniversite eğitimini yerelden başlayıp globale yayarak öğrencilerini Avrupa Birliği standartlarında eğitmeyi amaçlayan kurumsal bir eğitim kurumudur.