LİSE DİPLOMASI

Lise Diploması Aslı apostilli ve Lise Diplomasının Noterden tasdikli sureti apostilli.

TRANSKRIPT

Lise Not Dökümü 1,2,3,4 Dönemi Yıl Sonu notlarını gösteren belge vilayet makamından apostilli.

NUFUS KAYIT ÖRNEĞİ

Nüfus Müdürlüğünden Nufus Kayıt Örneği , Vilayet Makamından Apostilli.

KİMLİK FOTOKOPİSİ

Kimlik Fotokopisi

FOTOGRAF

6 Adet vesikalık fotograf arka zemini beyaz olması gerekir.

İKAMETGAH

İkametgah Belgesi Nüfus müdürlüğünden alınacak. Vilayet makamından apostilli

PASAPORT SURETİ

Yeni Pasaportlarda Sadece Resimli  Kısım Fotokopisi ( Pasaport en az 5 yıllık olması önerilir. )

HEPATİT C VE HIV TESTİ

Devlet hastaneleri veya Aile hekimliğinden HEPATİT C ve AIDS negatif ibaresi yer almalıdır. Sağlık müdürlüğü onaylı ve vilayet makamından apostilli

TAAHÜTNAME

Öğrencinin ailesi tarafından,öğrencinin eğitimi süresince masraflarını karşılayacağına dair,noterden tasdikli ve Vilayet makamından apostilli

SAĞLIK RAPORU

Devlet hastanelerinden veya Aile hekimlerinden alınan,sağlık müdürlüğü onaylı resimli ( Tek Dr.imzası yeterli )  Vilayet makamından apostilli.

ÖDEME DEKONTU